|
Share

Роден е през 1864 година в с. Николаевка (Хадърча), Варненско, в семейството на свещеника Константин А. Дъновски. Завършва средното си образование във Варна и Свищов, след което за кратко време учителства в с. Хотанца, Русенско. След това заминава за Америка, където завършва богословие и курс по медицина в Бостънския университет. През 1895 година се завръща в България.

На 11 юли (Петровден) 1864 година около 12 ч. по обед в село Хадърча, сега Николаевка, на 30 километра северозападно от град Варна, се ражда Петър Константинов Дънов. Той е трето дете на свещеник Константин Дъновски и на Добра Чорбаджи Атанасова, които преди това имат син Атанас и дъщеря Мария. През 1872 година постъпва в Основно българско училище в село Хадърча, което е закрито по време на Руско-турската освободителна война 1877-78 година. След освобождението на България от турско робство завършва Петокласна мъжка гимназия във Варна.

На 25 юли 1886 година завършва Американско научно-богословско училище в град Свищов. Две години учителства в местното училище на село Хотанца, Русенско. През август 1888 година заминава за Съединените американски щати. Там завършва подготвителен семинар по теология към факултета в град Медисън, щата Ню Джърси, а в периода 1891-93 година е редовен студент в Богословския факултет на Бостънския университет. Дипломира се на 7 юни 1893 година.

На 3 февруари 1894 година завършва едногодишен курс по медицина. По време на седемгодишния си престой в САЩ участва в годишни срещи на Великите Посветени и подготвя българската си мисия. Посещава розенкройцерите, за които по-късно обявява, че са клон на Всемирното Бяло Братство, представлявано в миналото от движението на богомилите в България.

През 1895 година, на тридесет и една годишна възраст, се завръща в България и до 1899 година прекарва в уединение. Живее предимно при рождената си сестра Мария във Варна.

БОЖЕСТВЕНИЯТ ДУХ СЛИЗА ВЪРХУ ДЪНОВ, КОГАТО ТОЙ Е НА 33 ГОДИНИ

На 7 март 1897 година, когато той е на тридесет и три годишна възраст и е в село Тетово, Русенско, Божественият Дух слиза върху него. Личността на Петър Дънов се трансформира в Учителя на Бялото Братство Беинса Дуно.

На 7 април 1900 година свиква във Варна първи събор на Бялото Братство, който нарича среща на Веригата. В периода 1900 - 1942 година провежда през месец август ежегодни събори на Бялото Братство на различни места: Варна (1900-1908), Велико Търново (1909-1925), София (1926-1941), на планините Рила и Витоша.

От 1901 до 1912 година пътува из селищата на България, изнася публични сказки и прави френологични изследвания на избрани представители от българския народ, а през периодите на завръщане в София произнася публично своето Слово под форма на беседи.

КОГА ЗАПОЧВА НОВАТА ЕПОХА НА ВОДОЛЕЯ

На 9 март 1914 година организира молитвено събрание за посрещане на Духовната Нова Година и обявява началото на Новата епоха на Водолея. През 1917-1918 година, по време на Първата световна война, правителството на Васил Радославов го интернира във Варна. Живее в хотел “Лондон” и води преписка със свои ученици.

На 24 февруари 1922 година открива в София Школата на Всемирното Бяло Братство. Лекциите му продължават ежеседмично 22 години (до декември 1944 година), а през 1929 година открива Школата в Рила планина, където е била най-древната окултна школа на земята.

На 4 май 1936 година активист на политическата партия “Демократически сговор” му нанася побой, който предизвиква мозъчен кръвоизлив и парализа. Въпреки заболяването на 14 юли 1936 година излиза със свои ученици на лагер край Седемте рилски езера и на 12 август напълно възстановява здравето си.

ПОСЛЕДНОТО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ

На 20 декември 1944 година изнася своето Последно Слово пред Общия окултен клас, а седмица по-късно, на 27 декември 1944 година, напуска физическия свят. Тялото му е положено на Изгрева.

КАК ПРИЕМАТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ХОРАТА ОТ БЪЛГАРИЯ?

СВЕЩЕНИЦИТЕ:

Независимо че висшите духовници от Православната църква критикуват Петър Дънов, обикновените църковни служители го уважават. Свидетелство за това е посещението на семинаристи и техните учители на Изгрева, където Учителя разговаря с тях и им дава полезни съвети.

ПАПАТА

“В днешната епоха най-големият философ, който живее на земята, е Петър Дънов”

Джовани Ронкали (папа Йоан XXIII)

Джовани Ронкали е представител на Ватикана в България през 1925 – 1935 г. Тук той се запознава с Учението. По време на Втората световна война спасява много хора от фашистките репресии и смърт.

От 1945 до 1953 той е представител на Ватикана в Париж. По същото време там започва своята духовна дейност и Михаил Иванов (основен разпространител на Учението по света).

Джовани Ронкали става папа Йоан ХХIII през 1958 и прави една от най-големите реформи в католицизма (срещата Ватикана II). Наричан е: “ Благият папа” и “Добрият папа’’. До края на живота си остава добър приятел на България.

ЕВАНГЕЛИСТИТЕ

Един от видните български евангелисти през първата половина на 20 в. е Стоян Ватралски. Той е първият българин, завършил Харвард; спечелил конкурс за бакалавърски химн на Харвард, който се пее и до днес при завършването на бакалавърския клас. Във вестник ‘’Зорница’’( 1926 г, бр. 38, 39 и 40) той написва три статии с общо заглавие ‘’Кои и какви са Белите братя’’ (‘’Моето гостуване и плен у белите братя’’, ‘’Молитвено тържество преди изгрев слънце’’ и ‘’Дънов’’).

Стоян Ватралски пише за Белите братя следното: ‘’Две са отличителните черти на Белите братя: лоялна, беззаветна преданост, заедно с благоговейно доверие към Учителя им; и братствени, любезни обноски помежду им... Това са хора усърдни, които гладуват и жадуват за правдата, които копнеят за ‘’братствоединство’’... Честни люде, честни българи.’’

А за самото Учение авторът пише: ‘’Две неща, създадени от самия него, издигат Учителя на Белите братя до български фактор от исторично значение: първо - неговото силно прихватливо учение; второ – неговите добри и предани ученици.”

Учението и мирогледът на Петър Дънов нямат нищо, което да е непримиримо с Христовото учение. Ядката му е Любов, Мъдрост и Истина. Това ново учение е древно като планините и чисто като светлината. И при това не по-малко християнско. В него има чудесни възвишени морални наставления. Кой свещеник и на коя черква е дал на своето паство по-възвишен и по-християнски лозунг от ‘’Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!’’?

Няма съмнение, че в религиозно отношение Дънов е пил дълбоко от мистиката на Изтока..., но той не е забравил отрезвителната струя на Евангелието.’’

МЮСЮЛМАНИТЕ

В Братството често идват български турци. Това е така, защото в Учението и в Обществото не се прави разделение на базата на етнос, вяра... Това, което се е слушало в беседите преди и днес, е универсално като морална стойност. То е близко до душата на всеки честен и добър човек по света. Затова все по-често цитати от Учителя могат да се намерят в турски интернет страници.

Ето и една случка от миналото, която доказва, че добротата и духовността не зависят от религиозни и верски предразсъдъци.

По време на Втората световна война Борис Николов (един от ръководителите на Братството след смъртта на Учителя) е в Скопие. Със своето безстрашие и най-вече със своята философия за живота той прави силно впечатление на местния ходжа. Затова, по негова покана, изнася лекция пред мюсюлманите в Скопската джамия. (виж „Срещи с малките братя”, Борис Николов, ISBN954-744-047-0)

ЕВРЕИТЕ

Равинът Даниел Цион има много добро отношение към Учителя Петър Дънов. По време на техните срещи двамата разискват проблеми, отнасящи се до моралното развитие на хората по света и най-вече в България.

По време на Втората световна война Даниел Цион и група от видни български евреи идват при Учителя с молба да пази скъпоценностите на Софийската синагога, докато свърши войната. След края на войната евреите си ги получават обратно, без никакви липси.

БУДИСТИТЕ

“Аз съм един мъдрец, Учителят е в България” – това са думи на Онисабуро Дегучи, водач на японското движение Оомомото.

През 1926 година Братството установява връзки с Оомомото, една от най-влиятелните духовни организации в Япония преди войната. Най-известният представител на тази школа е Морихей – създателят на Айкидо. Айкидо се превежда като “Пътят на хармонията” или “Пътят на любовта”. А често учението на Учителя Петър Дънов се нарича Учението на Любовта.

Приятелството с Оомомото продължава и днес.

ИНДУСИТЕ

По време на Втората световна война в страната на Изгрева живее и работи един журналист от Индия. По-късно, в края на 50-те години, той става член на индийското правителство и така се затвърждават още по-дълбоко връзките на индусите с учението на Оомомото и това на Петър
Дънов.

АФРИКАНЦИТЕ

Говорят с невероятна любов за България и Учителя. Центровете в Конго се наричат... Рила и Красота. Това е достатъчно.

http://mikael7.com/

eXTReMe Tracker