|
Share

ДИАГНОСТИКА

Всяка линия на ръката, всяка черта на лицето, всеки център на главата са писма, които свидетелствуват за живота и дейността на човека от далечното минало до днес.
Изкуство е да определиш диагнозата 10 години преди
заболяването, за да вземе човек мерки предварително.

Това може да направи само онзи лекар, който познава окултните науки. Преди да затлъстее човек, трябва да му кажете какво да направи.
Тези науки, които днес не са признати тук, в бъдеще ще решават въпросите. Тези науки ще ги изучавате по-задълбочено — хиромантия, френология, физиогномия, графология, кабала и всички техни подразделения.
Ако съвременните лекари познаваха тези науки, нямаше защо да отварят мозъка на човека или стомаха му, за да определят диагнозата на заболяването, а само с един поглед в окото или по ръцете, по ноктите или пък на хороскопа щяха да определят не само болестта, а и причините на заболяването.

Преди да сте се разболели, вие можете сами да си помогнете, да предотвратите известни състояния, които ви очакват. За тази цел правете си сами измервания, за да определите диагнозата си, докато сте още здрави.
Както пиенето, така и яденето са процеси не само на физическия, но и на умствения, и на сърдечния свят. В който свят човек преяжда, в този свят ще страда.

Между органите има известно съотношение. Например широчината на носа отдолу и слепоочните области показват развитието на жизнения (флегматичния) темперамент. При това широчината на ноздрите има отношение към широчината на ръката, както и към широчината на лицето, Устройството на стомаха е във връзка с устройството на пръстите. Който разбира закона на съотношението, от един орган може да определи състоянието на други.
Направиш ли една погрешка, ще почувствуваш болка или в стомаха, или в белите дробове, или в краката, или в пръстите, или в гръбначния стълб, или в черния дроб...

Локализирането на болестите в разните места показва каква погрешка си направил.

Всяко нарушение на законите на физическия свят произвежда разстройство в стомаха, корема и червата; всяко нарушаване на духовните закони — в дробовете, в чувствата; всяко нарушаване на законите в умствения свят произвежда разстройство в главата.

Като погледна очите ви, аз мисля за вашата истина. Като погледна -ушите ви, аз мисля за вашата мъдрост. Като погледна устата ви, аз мисля за вашата любов. Като погледна ръцете ви, аз мисля за вашата правда, с която работите. Като погледна краката ви, аз мисля за вашите добродетели.

Достатъчно е да погледнете ръката на човека, за да познаете колко време ще живее на земята. Това се определя от линиите на ръката, както и от тяхната дължина и широчина. Също колкото по-широк е носът и ноздрите по-отворени, толкова по- дълъг е животът, той приема повече въздух, а колкото по-малко приема въздух човек, толкова по- слабо се окислява кръвта, поради което се явяват чести заболявания, отделя се повече въглена киселина, повече утайки.

Има ли човек много тънки устни, това значи, че е потискал чувствата си, че не може да дава много. Този човек не обича и да яде много, не си угажда. Тези клетки, които образуват двете устни, са разумни. Не бива да ги държите много стиснати, нито отпуснати, отворени. Те трябва едва да са прилепнати и свободни. Очите също. Не гледайте безобразни работи и грозни картини. Никога не ходете да гледате как колят животни или как се върши престъпление.
Ако разгледате под увеличително стъкло нервната система или очите на един човек, който има старозаветни разбирания, както и на онзи с новозаветни вярвания, ще видите каква разлика има в устройството им. Миналото, настоящето и бъдещето на човека може да се познае по окото му.
Всичко, което може да стане с човека, е написано в неговото око.

Ако някой човек страда от охтика или от каква и да е болест, в окото му има признаци, които говорят за тази болест.

Промяната в цвета на очите е в зависимост от промяната на умственото състояние.
Всъщност тази промяна се дължи на отслабване на вибрациите на човешкия мозък. Това отслабване на вибрациите пък се отразява върху блясъка на очите, вследствие на което те менят своя цвят. Цветът на очите служи като диагноза за определяне на умственото състояние на човека, както и състоянието на неговия мозък. Очите са огледало на вътрешния живот на човека.
И в човешкото око понякога се явяват петна, както на Слънцето.

Окото на човека може да се раздели на 12 кръга, които представляват 12-те зодиака в движение. Както слънчевите петна са причина за катастрофи и страдания на земята, така и петната в окото на човека са причина за ред болезнени състояния. В окото се явяват петна, мъглявости, които предсказват някаква болест, която може да настъпи след 10 или 20 години. Който разбира науката за окото, той може да се предпази от това заболяване.

Като ви погледна ухото, аз познавам по него колко години ще живеете, от какви болести ще страдате и от какво ще умрете. Същото нещо мога да позная и по нокътя — всички болести се познават. Той е написана книга.

Има лекари, които определят диагнозата на болния по ръката и по ноктите. Те познават не само сегашното състояние на болния, но и това, което в бъдеще предстои да му се случи. Преди да заболее човек, на известни места на ръката и ноктите му се явяват петна.Това показва, че няма скрито-покрито в света.

Ако искате да знаете дали ви предстои някаква болест, или някакво болестно състояние, наблюдавайте ноктите си. Появи ли се на ноктите ви някакво бяло петно, ще знаете, че ви предстои да минете известна болест. А щом петната се явяват на лявата ръка, те имат едно значение; ако се явяват на дясната ръка, те имат друго значение. Изобщо, най-малкото бяло петно на ноктите е признак на някакво болезнено състояние.

Белите петна на ноктите говорят за голямо напрежение на нервната система, което води към заболяване. Щом забележите едно бяло петно на ноктите си, веднага вземете мерки: внесете в ума си някаква велика, възвишена идея, която успокоява нервната система. Тези петна се явяват още и при големи душевни сътресения. Няма нищо страшно в появяване на белите петна, Те са предупредителни белези, които карат човека да вземе мерки срещу болезненото състояние, което предстои да дойде.

Белите петна по ноктите показват анормалност в нервната система.Белите петна по ноктите са подобни на петната на Слънцето. Колкото повече петна има на Слънцето, толкова повече енергия, толкова по-голямо изобилие съществува в природата.

Същото става и с човек, който има бели петна по ноктите. Той е крайно активен, отделя повече енергия от себе си, вследствие на което чрезмерно се изтощава.

За да се освободи от тия петна, човек трябва да съсредоточи ума си към известна мисъл. В продължение на 2 — 3 месеца той може да махне петната от ноктите си.

Ако ви боли глава, ше знаете, че и стомахът ви е в безпорядък — те са свързани. Методите за лекуването им са тъй прости, че всеки от вас може да ги приложи.

Ако вратът е много широк — от 35 см нагоре до 41 — 42 см, този човек е изложен на апоплексия. Той трябва да направи нещо, да намали дебелината на врата си. Вратът на човек, който има височина 165 см трябва да бъде най-много 35 см широк. Ако се намали широчината и достигне до 29 — 30 см, той е изложен на друга опасност. Трябва да се храни по-добре, да увеличи дебелината на врата си.

Ако погледнеш лицето от двете страни на скулите, ще разбереш какво е състоянието на стомаха. Ако лицето под скулите е хлътнало, стомахът е слаб.

За да разберете какво е състоянието на черния ви дроб, гледайте какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите и тяхната жизненост. Тези неща придават красота на лицето.
Когато черният дроб функционира правилно, лицето има приятен розов цвят. Носът на нервните хора постепенно започва да се изостря, а това не трябва да бъде. Човек трябва да има остър, буден ум, но не и остър нос.

Един от простите начини за определяне на дължината на човешкия живот е следният: туриш пръста си отгоре на кожата, натиснеш малко, ако остане трапчинка там, този човек няма да живее дълго, но ако трапчинката изчезне бързо, той има енергия, ще живее дълго.
Който има повече желязо в кръвта си, е гневлив, избухлив; подозрителните имат олово повече; мед, бакър, който има повече, говори за неустойчивост в чувствата. Присъствието на злато само не причинява засега страдания, но пьк иска да има все повече и повече, да има, да трупа.
Всички елементи съществуват несъразмерно разпределени в човешката кръв, в нервната система и в клетките и тази несъразмерност довежда именно до ред дисонанси, Затова човек трябва да знае как да се обновява, за да неутрализира вредното влияние на елементите в организма си.
Ако човек има идеалистически подтик в живота си, той ходи изправен. Щом стане материалист, почва да се навежда към земята. Когато изгуби вярата в себе си и в своите ближни, започва да се прегьрбва.

Прегьрби ли се един човек, това всякога говори за дефект в ума.
Гръбначният стълб е един перпендикуляр. Всяко отклонение и прегьрбване показва кривина в характера.
Добрият човек е обвит в магнетична дреха, която не пропуща студ.

Ако краката ви изстиват, доброто е слабо у вас.

Ако ръцете ви изстиват, справедливостта е слаба.

Ако очите ви недовиждат — нарушили сте някъде истината.

Ако ушите ви недочуват, нарушили сте мъдростта.

Ако носите един диамант и той потъмнее, това значи, че сте болен. Камъните се заразяват от хората.

Човек може да чете не само по линиите на лицето, но и по цветовете, които окръжават човека. Това е достояние на ясновидеца, но не и на обикновения човек.
Колкото човек е по-здрав, по-духовен, по-издигнат, толкова аурата, която излиза от него, е по-бяла и блестяща, по-приятна. Заболее ли човек, аурата потъмнява. Потъмняването може да стане частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъмна, От човека се иска да възстанови светлината на главата или стомаха или на заболелия орган. Това ще стане и като усили мисълта си, като повиши вибрациите си.

Ако ръцете са влажни, това значи, че чувствата не са в естествено положение, ако са сухи — умът не е в естествено положение.

НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА И ЗДРАВЕТО

Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще човек ще достигне високо развитие. Той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях. Планетите са живи разумни същества, с които човек е непосредствено свързан, но не знае това, нито пьк има познание за съществата, населяващи тези планети.
Всички планети са трансформатори на Божествената енергия в различните организми.

Всички планети са населени с разумни същества.
Юпитерианците са с достойнство, със съзнание за себе си, горди, но милостиви. Сатурняните са философи, задълбочени, подозрителни, все критикуват, все се съмняват, те са най-старите жители на Слънчевата система, обаче Уран и Нептун са излезли преди Сатурн — техните жители са по-стари от тези на Сатурн.

Дихателната система, стомашната и нервната са създадени при различни условия и времена под влиянието на планетите.

Същото е и с частите на тялото.
Например ръцете се намират под влияние на Близнаци и Меркурий. Краката — под влияние на Риби и Юпитер. Дробовете — под влияние на Рак, главата — под влияние на Овен.

Съвременните хора трябва да изучават динамиката на човешкото тяло във връзка с планетните влияния върху него. Така човек ще разбере, че известни клетки от тялото му се намират под влиянието на Слънцето, други — под влиянието на Сириус, трети — под влиянието на Юпитер и т.н. Изобщо, с колкото по-възвишени същества и планети е свързан човек, толкова по-възвишена и обработена е материята на неговото тяло. Колкото по- обработена е материята на човешкото тяло, толкова и животът му е по-възвишен. Степента на човешкото развитие се определя от материята на неговия организъм. Животът на човека се изразява чрез материята. Колкото повече се развива съзнанието на човека, толкова повече той се свързва със звездите и планетите. Когато използува влиянието на всички слънца в Космоса, човек достига съвършенство.
В мозъка на човека има само едно слънце, около което се движат всички планети. Каквото виждаме на небето, същото го има и в мозъка. Това, което наричаме движение на сили, на силови центрове в мозъка, не е нищо друго освен влиянието на външните планети върху мозъка.
Почти всички планети имат точки в главния мозък на човека.
Юпитер е на средата на темето на главата, Сатурн е отстрани в горната част на главата, Венера — в горната част в средата на челото и тила.
Марс е от двете страни на главата, над ушите. Юпитер дава дължина на главата, активност.
Сатурн дава разширение на човешкия ум, на съзнанието, Луната дава разширение на челото.
Разширение дава и Марс. Всичките планети влияят на мозъка.
Земята и всички звезди — също.
Силите на Слънцето организират сърцето и белите дробове.
Силите на Сатурн организират черния дроб и костите.
Силите на Марс — жлъчката и половата система.
Силите на Юпитер - стомаха и слънчевия възел.
Силите на Венера - бъбреците.
Силите на Меркурий и Луната - мозъка и нервите. Луната влияе и на женските полови органи. Далакът е проводник на слънчевата енергия и се намира под влияние на Слънцето.
Юпитер управлява тимусната жлеза.
Меркурий - тироидната жлеза.
Сатурн и Уран - хипофизата.
Нептун - пинеалната.
Слънцето влияе главно върху слънчевия възел и симпатичната нервна система. за да контролира силите на своя организъм, човек трябва да свърже симпатичната нервна система с мозъчната, както и костната с мускулната. Когато не може да даде правилен израз на духовните сили в себе си, човек ще огрубее.
Задачата на човека се заключава в хармонизиране силите на организма и в създаване на правилни отношения с всички звезди. Сегашният човек не възприема правилно енергиите от Космоса, вследствие на което на известни места в организма са натрупани повече енергии, отколкото трябва, а на други места - по-малко. Това неправилно разпределяне на енергиите в организма на човека създава неговите нещастия и страдания, неговите недоволства; и най- възвишените енергии, натрупани на едно място, създават тягостно състояние.

Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от ония растения и менарали, които са свързани с енергиите на Слънцето и на Луната и ги трансформира правилно.

Под влиянието на Слънцето се събужда космическото съзнание в човека. Слънцето е, което събужда мисълта на човека. Слънцето е живо, колективно същество, което има космическо съзнание. В него е мисълта. Когато това космическо, божествено съзнание в човека се събуди,

Слънцето започва да мисли за него, тогава човек е здрав и дълго живее.

Хилядолистникът е във връзка с физическото слънце, а Слънцето е, от което получаваме съживителна енергия и цялото наше естество. Духът Божи дава енергия на Слънцето, то пък я внася в главния мозък, в ларинкса, в сърцето, в душата.
Хилядолистникът черпи някои от цветовете си от Сириус и Орион.
Хилядолистникът представлява небесната красота с всички планети и всички цветове, съдържа хиляди центрове само в главния мозък и тези центрове разпределят хилядите цветове, които дават един невероятен блясък, най-красивия блясък.
Слънцето е израз на хилядолистника, който се управлява от Духа на Бога.

Планетите имат отношение към известни елементи, специално метали. Луната има отношение към среброто, Слънцето — към златото, Марс — към желязото. Ако човек страда от недоимьк на един от тия елементи в кръвта си, той заболява. За да се подобри състоянието му, този елемент трябва да се внесе в кръвта му. Изобщо всяко разстройство във физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му.
Щом се набави нужното количество от дадения елемент, състоянието на организма се подобрява.
Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата му. Има случаи, когато организмът чувствува нужда от известни мисли и чувства. Те непременно трябва да влизат в ума и в сърцето на човека. Като знаете това, вие трябва да прилагате астрологията и чрез самовъзпитание, за съграждане нервната система. После чрез своите мисли и чувства ще внасяте в кръвта си всички елементи, от които се чувствува недоимък. Това е наука, която трябва да се изучава не само теоретически, но и практически. Тези знания не се придобиват изведнъж, но постепенно.
Черешата е под влиянието на Венера. Ябълката също. Растенията и плодовете съдържат такъв род енергия в зависимост от планетите, с които са свързани. Планетите пък са свързани със звездите от зодиака. Искате ли да въздействувате по някакъв начин върху характера си, трябва да употребите такава храна, която ви дава съответните енергии. В бъдеще човек ще употребява храна според планетите, които действуват в този ден. В понеделник ще ядете храна, която е под влиянието на месечината; във вторник — която е под влиянието на Марс и т.н.
Като знаете влиянието на планетите върху човека, специално на Слънцето, трябва да имате правилно отношение към него. Ако човек е в хармония със Слънцето, ще бъде в хармония и с Луната, и със Земята. Доброто влияние на Слънцето върху човека подобрява състоянието на артериалната кръв. Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв се крие в хармонията между мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. И обратно — хармоничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите на Слънцето, Луната и Земята, вследствие на което човек се радва на живота и се ползува от неговите блага.

Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия във функциите на сърцето, вследствие на което пулсът му се изменя. За да се възстанови нормалната дейност на сърцето, човек трябва да влезе в хармония с природата, да свърже своето сърце с общия пулс на космическото сърце. Всяка планетна система има също така свое сърце, което е свързано с общото космическо сърце; Сърцето на нашата Слънчева система е Слънцето. Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето.

За 10 дни направете следния опит: всеки ден по три пъти (сутрин, на обед и вечер) се вглъбете в себе си и кажете: „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да праща енергията си по целия свят."
Младите още не са съградили ония духовни органи, върху които Сатурн, Уран и Меркурий се отразяват благотворно. Като не са развили още духовните си органи, щом се намерят под влияние на тия планети, младите употребяват духовните си сили за физически нужди. Вследствие на което огрубяват. Когато не може да даде правилен израз на духовните сили в себе си, човек непременно ще огрубее. Невъзможно е с физически усилия да имате духовни постижения.
Който иска да се роди на Земята, трябва да знае много добре астрология, да знае в коя година да се роди, в кой месец, кой ден, час, минута и секунда.
Ако ти не се родиш през годината, месеца, седмицата, деня, часа, минутата и секундата, когато е трябвало да се родиш, твоите работи на земята няма да се справят. Не че природата няма желание да ти помогне, но между избора на времето, през което си дошъл, и природните и планетните влияние има едно несъответствие.
Когато болният иска да се излекува от болестта си, да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея. Пълни ли се Луната, той трябва да затваря кепенците на прозорците си, да не прониква светлината и в неговата стая.

Става ли въпрос за слънчевата светлина, там и болният, и здравият трябва да се излагат на нейното благотворно влияние.Ако някое дете се разболее в периода на празнене на Луната, то непременно ще оздравее. Ако се разболее през времето, когато Слънцето отива към южното полушарие — от 22 септември нататък, то непременно ще оздравее.
Но и при тези благоприятни условия за оздравяване на детето, със своите отрицателни мисли майката може да усложни състоянието му и преждевременно да го изпрати на онзи свят.

СТАРЕЕНЕ

Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си.
След грехопадението човек е съкратил живота си. Той трябва да работи върху себе си, да продължи живота си, да се върне в първото си положение.
Следователно, иска ли да продължи живота си, човек трябва да води прост, чист живот, без никакви чужди влияния, никакви външни примеси. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че животът му е прост, скромен: в храна, в облекло, в отношения.

Естествено ли е човек да остарява? Не е естествено. Човек остарява по единствената причина, че не спазва онова равновесие, което трябва да има в ума си.
Остаряването е най-ужасната патология, това са микроби, мислите за старостта. Когато се заразят от тези микроби, хората остаряват. Те са като термитите, изяждат всичко свещено в човека, като оставят само кости от него.
Хората на чувствата остаряват по-бързо, отколкото хората на трезвата мисъл.

Продължителността на живота зависи от правилните отношения, които човек има към Първата причина, към ближния си и към себе си. Човек сам определя линията на живота си — дали ще бъде къса или дълга. Като изучавате закона на наследствеността, ще видите, че цели родове следват живота, на късите линии, а други — живота на дългите линии.

Деца, родени от родители, които произлизат от рода на дългите линии, ще живеят по-дълъг живот, и обратно.
Засега на човека е определено да живее 120 години на Земята, съблече ли по-рано старата и нечиста дреха, казваме, че преждевременно е напуснал Земята.
От 50 до 120 години работата е най-полезна и плодотворна, това е работа за вашето повдигане и за повдигането на цялото човечество.

Който мрази, става по-енергичен, по-смел, по-нахален, вследствие на което мускулите му се втвърдяват, лицето става грубо, сурово.

Който обича, на вид е мек, слаб, но животът му се продължава, тялото му е пластично, мускулите гъвкави.
Когато Слънцето силно влияе върху един човек (значи добре е аспектирано в един хороскоп), тогава човек дълго живее.
Щом мисля за себе си без любов, остарявам. Щом мисля за воловете, за къщата, за жена си без любов, остарявам. Щом мисля за детето си без любов — остарявам.
Скърбите продължават живота. Без скърби и страдания човешкият живот би бил по-тежък и по-къс, отколкото е сега. Колкото по-развито е човечеството в умствено отношение, толкова по- големи са страданията му.

Който посреща страданието с радост, ще живее дълго. Момък, който остане верен на любовта си, ще живее дълго. Човек, който не смесва храните, ще живее дълго.
Ако знаете как да страдате, ще се подмладите. Понеже бягате от страданията и не ги оценявате, остарявате. Ако човек и радостта си не оценява, остарява.
Остарели сте, защото всичкото добро, което минава през вас, не го приемате.
Дължината на живота зависи от количеството въздух, което приемате в дробовете. Вън от това в природата има един ритъм, има един пулс, който поддържа живота. Това, гдето някой път сърцето не пулсира правилно или пулсира много бавно или много бързо, зависи от този общ космичен пулс.
Погрешките състаряват. Човек може да се състари от яденето, от много чувствувания, от тревожни мисли, от вкисната, гнила, престояла храна.
Остаряването по отношение на тялото е остаряване, но по отношение на човешкия ум е подмладяване.
Старостта е закон на подмладяването.
Ако мразите някого, вие скъсявате живота си, а ако отидете да се примирите, ще продължите живота си. Примирите ли се, обикнете ли всички, които досега сте мразили, направите ли всички необходими жертви, вие ще живеете дълго,

Всеки, който мрази баща си, няма да живее дълго.
Щом започнете да се дразните от малките неща, вие сте влезли вече в старостта, За да не остарявате, не се дразнете. Когато човек започне много да бъбри, остарява, Недоволен ли е, целият свят му е крив, той много по-бързо остарява.

Хората остаряват от невежество и от безпокойствия.
Ако искате да остареете по-скоро, оплаквайте се.
Щом езикът побелява, ти остаряваш. Щом езикът почервенява, ти се подмладяваш. Белият език показва, че храносмилането не е правилно. След туй гледай да подобриш стомаха, за да се подобри езика ти.
Когато слънчевата, мозъчната и симпатичната система не функционира правилно, се образува черното под очите, или пък когато черният дроб е възбуден повече, отколкото трябва.
Черният дроб е едно предприятие в природата, гдето се образуват всички нисши чувства. Ония животински състояния, които животните имат, се дължат на черния дроб. Нашето неразположение се дължи на черния дроб. Той трябва да функционира правилно.
Той има две функции, две служби.
Той спомага за храносмилането и същевременно тия животински чувства се дължат на него. Той е близо, в съседство със стомашния мозък или до слънчевото сплитане.

Много често старите хора страдат от непречистена кръв и от това се образува кръвното налягане. Кръвното налягане е венозната кръв, която се събира във вените и кръвообращението не е правилно.
И тези хора преждевременно остаряват. Колкото се може по- малко венозна кръв, колкото се може по-малко лоши мисли. Добрите мисли са артериалната кръв.

Който иска да продължи живота си, трябва да се въздържа. От какво?

Първо от много ядене.
Винаги ще оставаш малко гладен, да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от неизползувана енергия, която го обновява. Ако преяждаш, ти съкращаваш живота си. Освен това, като яде, човек трябва да бъде доволен от яденето. Значи, доволството продължава живота. Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност и доволство — ето две правила за продължаване на живота.
Дотогава, докато те блазнят хубавите гозби, ти си в пътя на смъртта.

Две неща продължават живота: разумно хранене, т.е. спазване на известна диета, и нормални страдания. Като не преяжда и не си дояжда, човек пак продължава живота си. Който яде, без да дъвче, съкращава живота си.
Който бързо яде, рано умира. Ще дъвчете добре от двете страни на зъбите — отдясно и отляво. Когато си неразположен и болен, не яж. Гневен ли си, не яж, почакай да утихне всичко в теб.
За да живеете по-дълъг живот, трябва да разбирате живота на растенията и да умеете да използувате нектара им.
Музиката, песните влияят добре върху психиката на човека.
Който иска да живее дълго време, той трябва да пее.
Любовта обновява живота на клетките.
Подмладяването е вътрешен психически процес, В мозъка и в симпатичната нервна система има особени жлези, с които човек не знае още да манипулира.
Съвременните учени не знаят още ролята на тези жлези. Един ден, като научат ролята им, те ще могат да ги използуват съзнателно като средство за подмладяване.
Човек може да се подмлади не само по алхимически начин, но и чрез мисълта си. Светлата мисъл на човека създава около него приятна атмосфера, която го прави способен да възприема хубавото и красивото от живата природа.
Млад е онзи, който всеки момент е готов да услужи на всеки, който има нужда. Млад е онзи,който носи всичките несгоди и страдания с радост, който учи, който не лъже, който е безстрашен, който работи, който е изправен във всяко отношение.
Вие ядете хляб, без да мислите за отношението му към вашата воля; пиете вода, без да съзнавате отношението й към живота, както и към вашето сърце.
Като пиете вода и се разхлаждате, кажете в себе си: „Както водата разхлажда, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник." Ако произнасяте тези думи всеки ден, сърцето ви ще се обнови. Това е един от методите, с които си служи природата за подмладяване на човека и за повдигане на неговия дух.
Не дръжте нито своите, нито чуждите погрешки в ума си — това е един метод за подмладяване. Не дръжте чуждите погрешки дълго време в себе си, понеже ще се заразите от същите погрешки. Човек се подмладява, когато се усмихва. Който учи Божията истина, той не остарява. Ако можете да прочетете стария и новия завет 99 пъти, ще се подмладите,

Много начини има за подмладяване. Стани рано сутрин, хвани долната, месестата част на ухото. После разтрий костта зад ухото си. Прави всяка сутрин това.

Постът се употребява за обновяване на организма. Той е един метод за подмладяване, След поста, колкото се може по-дълго време употребявайте еднообразна храна, която изисква малко сила за храносмилането, за да не се възбужда във вас апетита, за да може да се развиват дробовете, та да можете да приемате повече прана от въздуха и от водата и да изваждате повече сокове от храната, отколкото сега.

Искате ли да се подмладите,направете следния опит. Ако сте човек на 50-60-годишна възраст, всяка вечер, като си лягате, кажете в себе си, че утре ще бъдете с 5 години по-млад, отколкото сте днес. Правете този опит цяла седмица. Ако сте успели да вложите тази мисъл в подсъзнанието си, в края на седмицата наистина.ще бъдете с 5 години по-млад. Така правете няколко седмици наред, докато се подмладите, че стигнете до-25- годишна възраст.
В продължение на 5 години най-много човек може да се подмлади. За да постигне това, той трябва да пристъпи към следния опит: всяка вечер, като си ляга, да си каже, че на сутринта ще намери на главата си един чер косъм. На другата вечер да си каже пак същото. И наистина, всяка сутрин той ще намира по един почернял косъм. Ден след ден космите му ще почерняват, докато една сутрин види, че цялата коса е станала черна. Това зависи от силата на мисълта му и от неговата вяра.

Любовта е, която поддържа живота. Щом човек изгуби любовта, той вече постепенно умира.

Хората умират от безлюбие. Ако няма нито един да обича даден човек, той скоро умира.

Умирането не е нищо друго освен събличане на старата дреха и обличане в нова.
Невъзможно е човек да има вечно нова и здрава дреха, вечно чиста.

Човек изгуби ли наполовината от теглото си — умира. Щом се наруши равновесието между силите на сърцето и силите на ума, тогава идва смъртта.
Смъртта е бирник, който услужва на кармичните духове, Тези духове са наречени още стражари. Те присъствуват при всеки умиращ и спорят за душата му.
За всеки човек е определено от какво ще умре и кога ще умре.
Когато умре човек, всичко оставя на земята. Единственото нещо, което взема със себе си, това е капиталът, вложен в неговия мозък. Когато човек умира, душата му стои до главата, чака последното му издихание, за да вземе веднага този капитал.
Цял живот тя е работила върху него, превръщала е нисшето във висше, организирала го е и сега слиза, за да го вземе със себе си. Тя взема само есенцията на мозъка.

ЛЕЧЕНИЕ

ОБЩО ЗА ЛЕЧЕНИЕТО

Има нещо в човешкото естество, което се нуждае от едно вътрешно разклащане. И всяко едно страдание и всеки един изпит е за уякване на вашето духовно естество. Ако нямате изпитания, няма да се развивате.
Съществуват няколко начина за лекуване на болни.

Единият начин е лекуване от природата.
Оставете болния на природата, няма да се мине много време и той ще оздравее, Този начин е най- добрият.

Вторият начин е лекуване с лекар. Ще дойде лекар, ще препоръча някакво лекарство и след известно време болният се подобрява,

Обаче има и трети начин на лекуване — Божественият.
Там болният оздравява моментално;
За да бъде човек здрав, трябва да разчита на себе си и на непосредствения контакт с природата. Природата ще му помогне повече, отколкото хората.
Първото условие: упование в Бога, упование в природата, упование в себе си и най-после — в ближните.
Най-мощното лекарство е светлината. Най-мощното лекарство е въздухът — диханието на Бога. Най-мощното лекарство е хлябът — Божието слово. С тия лекарства си служат и растенията.
Лечебните свойства на растенията се дължат на светлината, на въздуха, на водата и на храната, които те възприемат. Ако бъдещите лекари възприемат моята система на лекуване, ще има добри резултати. Един лекар ще бъде проводник на светлината, друг — на въздуха, трети — на водата, а четвърти — на храната. Ако човек не е сладък като плодовете, мек като водата, подвижен като въздуха и светлината, нищо не може да придобие. Бог е влязъл в хляба, в плодовете; във водата, във въздуха и в светлината — пожертвувал се е. Който обича Бога, възприема го като част от себе си.
Такъв човек се лекува. Затова яжте с любов, пийте с любов, приемайте светлината с любов.
Човек има четири допирни точки с Бога — чрез светлината, чрез въздуха, чрез водата и чрез храната.

Запомнете тази дефиниция: човек трябва да обича себе си, за да лекува тялото си.

Човек трябва да обича ближния си, за да излекува сърцето си. Онзи, който иска да успява във всичко, да се благослови, трябва да обича Бога. Само в любовта. към Бога има придобивки.
Един ден, когато изучат законите на светлината и на топлината, хората ще лекуват всички болести със светлинната и топлинната енергия. Няма да остане болест, която да е неизлечима.
Ако проследите положението на болния, ще видите, че 3 фактора взимат участие в оздравяването му: природата, лекарят и самият болен. Природата дава на човека помощ 50%, лекарят — 25%, и болният — 25%. Последен има думата болният.

Ако той не вземе участие в лекуването си, помощта на природата и на лекаря ще пропадне.
Не е лесна работа да лекуваш хората. Лекуваш някого по известен начин, но вместо подобрение, настьпва влошаване. Изобщо, невъзможно е всички хора да се лекуват с един и същи цяр. За всяка болест, за всеки човек е нужен специфичен цяр. Колкото болести и хора има в света, толкова и цярове съществуват. Следователно, иска ли да се лекува правилно, а с това заедно да помага и на ближния си, човек трябва да изучава онази наука, която разкрива тайните на природата.
Когато някои ме питат, трябва ли да викаме лекари при заболяване, казвам: този въпрос е решен вече. Ако вървите по законите на старата култура, викайте лекари, но ако вървите по законите на окултната школа, не викайте лекари. Лекарите ще лекуват света, а за един окултен ученик болестта не е нещо случайно, тя има свое предназначение.
За себе си, за своята душа всеки ще тьрси своя вътрешен лекар.
Мъчно е наистина, да пренесе човек една мисъл от едно място на друго в нейната същина.
Например, някой заболее и вика лекар. Ако лекарят успее да пренесе мисълта на болния от главата му на друго някое място, той веднага може да се излекува. Ако не може да направи това, той ще си послужи с един от двата метода — хомеопатически — със слаби дози, или алопатически — със силни дози. Има и друг начин за лекуване: да се остави болестта да дойде до своята криза и оттам да започне слизането й, т.е. изчезването.

Във всеки човек има скрити сили, които трябва да се събудят. Можете ли да събудите тези сили, положението на болния се подобрява естествено. Ако скритите сили в организма не могат да се събудят естествено, чрез изпотявания, чрез екскурзии, чрез бани,лекарите прибягват до лекарства в малки или в по- големи дози. Има случаи, когато лекарят дава лекарства в по-голяма доза, отколкото трябва, и вместо да предизвика дейността на скритите сили, той ги спира.
В медицината има две теории; алопатия — за максимални дози, и хомеопатия — за малки дози. При алопатията например може да приемете цяла аптека лекарства, без да усетите някакво сътресение в организма, без особена реакция. При малките и раздадени дози може да имате по- голям резултат. Закон е: при малките усилия имате същите резултати, както при големите.
Малките величини произвеждат по-големи резултати от големите.
Хомеопатията си служи с крайно малки величини — лекувайте по хомеопатичен начин. Едно крайно малко число от килограма на дадено вещество, единица с 60 нули накрая, може да произведе голямо въздействие върху човешкия организъм. Достатъчно е болният да вземе само една капка от тази крайно разредена материя и веднага да оздравее. В тази капка е вложена Божествена енергия. Ако вярваш в силата на тази енергия, в два-три дни ще оздравееш.
Днес ние не можем да употребим всички окултни методи, защото има такива окултни методи, които ако ги приложите, знаете ли какво би станало?
Вашият организъм — мозъкът ви, мускулната ви система, артериалната ви система, нервната ви система — няма да издържат, не са пригодни. Индусите имат специални методи, които прилагат, но те с хиляди години са се упражнявали. Например един от тия методи е методът за дълбокото дишане, който западните народи не могат да употребят. Обаче тия методи са изкуствени, ние имаме други, естествени методи. Бялото братство си служи с тия естествени методи, които са отлични.
За всеки човек има по 7-8 начина на лекуване; По духовен начин само някога може да се лекува човек. Малцина хора могат да се лекуват по духовен начин: Кои хора? Само тия, у които няма абсолютно никакво съмнение. Те трябва да имат пълно доверие в теб, пък ти ще бъдеш абсолютно искрен с тях. Няма ли това доверие и тази искреност помежду им, никакво духовно лекуване на може да има. Тогава ще приложиш един от методите на природата: водата, билките. и др. Освен този метод за лекуване има и трети метод. Той е музиката.
В ново време почти във всички европейски държави съществуват лечебници, които прилагат електричеството и магнетизма като методи за лекуване. Чрез тези методи те искат да събудят и в човека съответните сили на организма, които повдигат трептенията му.

Щом трептенията на организма се повдигнат, човек оздравява. По този начин се лекуват даже и най-мъчно лечимите болести, каквито са ракът, туберкулозата и др. При това лекуване болният минава през големи кризи. Мине ли кризите, положението му се подобрява. Ако издържи първата криза, последните лесно минават. Те постепенно отслабват, докато най-после окончателно се прекратяват и болният оздравява. Чрез кризите организмът се чисти от вредните и отровни елементи в него.

За да оздравее, болният трябва да пречисти кръвта си. Сам той трябва да се заеме с тази работа. Как? Като диша чист въздух, като излага гърба си на слънце и яде чиста, здравословна храна. Има и други методи за пречистване на кръвта. От човека зависи какви методи ще приложи, за да пречисти кръвта си, не в продължение на месеци и години, но в един ден. Обикновено човек си служи с един или друг метод според съзнанието си.
Умът знае причините на болестите, но не може да ги лекува.
Душата лекува болестите.

Достатъчно е тя да пожелае да излекува една болест, за да се постигне желаното.
Истинският лекар може да изгони една болест на пациента чрез някои формули или думи.
Лекарят може да гони духовете.

Човек може да се лекува, когато се събуди у него резервната жизнена енергия и се подтикне към деятелност.

Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, използувайте главно месеците април и май, когато природата е богата на жизнена енергия. Всеки ден от тия месеци струва милиони левове. Това, което човек придобие тогава, в никое друго време не може да го придобие.
В света нещата са строго математически определени. Както има време, определено за сеене, така има време, определено за лекуване. Това е Божествен принцип.
Не е лесно да се справя човек с болни хора. Най-недоволните хора в света са болните. Защо?
Те очакват всичко от лекаря. Не им ли помогне, те остават недоволни от него, За да не се натъква на недоволството на болния, лекарят трябва да знае кого да лекува и кого да не лекува. Ако костите зад ушите на болния са издадени, той може да се лекува. Той издържа на болести. Ако брадата на болния е широка, а долната й челюст малко издадена, този човек може да се лекува.
Има два начина за лекуване: единият е природен, другият — моментален — Божествен. Ти не можеш да излекуваш един ,грешник моментално, но един праведник можеш да го излекуваш моментално от каквато и болест да боледува. Съвременните хора лекуват само физическото си тяло, защото само него отчасти познават. Апостолите и учениците на Христа говорят и за духовно тяло. Мъдреците и великите учители говорят за седем тела, в които човек живее. Човек вече е почнал да живее и в духовното си тяло, а за другите тела и понятие няма.
Ако човек заболее физически, болестта се отразява и на духовното му тяло, и обратно. Иска ли да се лекува, човек трябва да влезе във връзка с духовното си тяло. Лекува ли се само по физически начин, той няма нищо да постигне. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом се пречисти — отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото се пречиства добре и човек се събужда разположен и обновен. Може да се лекуваш, но ако отгоре, от невидимия свят светли същества не вземат участие, в никакъв случай не може да се излекуваш.
Церът е само проводник.

Като заболеете, обърнете се първо кьм Бога, после към своята душа и най-после към лекаря. Вие вървите по обратен път и затова не успявате.
Ако човек може да се излекува в един момент, това говори неговото будно съзнание; колкото по-мъчно може да се излекува, толкова по-слабо е неговото съзнание.
Едно по-нисше животно от нас, като се разболее, знае как да се лекува само, а ние, като се разболеем, викаме лекари, защото нямаме вяра нито в Господа, нито в природата, нито в себе си.
Човек трябва да има ясна представа за болестта. При това той трябва да знае как да се лекува; Например стомахът се лекува с истината, гърдите се лекуват с мъдростта, а главата с любовта,
При лекуването вярата и волята трябва да взимат живо участие.
Сълзите лекуват — те пречистват съзнанието.
Продължителността на земния живот на човека зависи от отношенията, които той е създал с душата си. Невъзможно е да живее изключително за личността си и да стигне до дълбока старост.
Колкото повече душата изявява своя живот, толкова по- издръжлив е човешкият организъм. Иска ли да се лекува, човек трябва да потърси лекар и лекарства в душата си.
Окултната наука предвижда различни методи за лекуване, за превръщане на отрицателните енергии в положителни. Изучавайте тези методи и правете опити с тях, да знаете кои отговарят на вашия организъм. Ако не попаднете на съответния метод за вас, вие можете да влошите състоянието си. Тази е причината, поради която някои лекари не се оставят да ги лекуват колегите им. Чувал съм лекар да казва: „Страхувам се да извикам лекар, да не ми даде лекарство, което не подхожда на организма и на състоянието, в което се намирам.
Ето, аз сам зная какви лекарства трябва да взимам, но не мога да предвидя как ще се отразят на моя организъм." Значи, всяко лекарство, макар и да е определено за специална болест, може да действува на организма по друг начин. Най-добрият метод за лекуване е всеки момент човек да се справя със своите мъчнотии и противоречия. Една мъчнотия може да причини известна болест, противоречието — сьщо. Махнете тогава мъчнотиите и противоречията от ума си, за да се освободите и от болестите, от които страдате.
Евангелието съдържа цяр за всички болести, за всички накърнени чувства, за безверието и ртчаянието. Обаче трябва да се знае как да се употребяват тия церове.
Ако човек се подложи на ток от 2000 волта, той ще умре, но ако се подложи на действието на ток от 20 000 волта нагоре, той ще се обнови и ще се пречисти, без да изгори. Физиците казват, че молекулите на тока от 2000 волта са толкова големи, че като минават през тъканите на човешкото тяло, те ги разрушават и убиват човека. Молекулите на тока от 20 до 50 000 волта са крайно малки,вследствие на което минават свободно през тъканите на човешкия организъм, масажират ги и вместо да причиняват беда, те го обновяват и пречистват. Значи има няколко вида топлина, светлина и електрическа енергия, които се отразяват различно на организмите. Колкото по-дребни са частиците на тези енергии, толкова по-благотворно действуват — те обновяват, пречистват и съграждат материята.
Никоя аптека в света не може да даде на човека това, което природата му дава. Човек трябва да придобива магнетична енергия от природата и да дава от нея на своите ближни.

Ако е разстроена стомашната система на човека, ще се лекува чрез храната.

Ако е разстроена дихателната му система, ще се лекува чрез светлината;топлината, електричеството и магнетизма.

И най-после, ако е разстроена мозъчната му система, той ще се лекува чрез мисълта и чувствата, Искате ли да лекувате мозъка си, вие не трябвада допущате в себе си никаква отрицателна мисъл, като се основавате на закона, че Бог е абсолютна Любов, абсолютна хармония.
Има не само вредни микроби, но и такива, които, внесени в организма, го подобряват. В своята практика бъдещите лекари ще използуват благотворното влияние на тия микроби.
Докато вярва в методите и лекарствата на десет души лекари, болният никога няма да се излекува. За да оздравее, той трябва да вярва само в един лекар, но лечебните сили се крият във водата, въздуха, светлината и храната.

Всеки човек е проводник между природата и себе си, поради което той сам може да се лекува. Когато сам се лекува, човек придобива увереност в себе си, в своите сили. Остави ли се на лекар, той отдава всичко на него и постепенно губи вяра в своите сили. Болестите не са нищо друго, освен задачи, които трябва правилно да се. решават. Не се ли решават както трябва, тогава идат истинските болести, които мъчно вече се лекуват. Като знаете това, не се страхувайте от болестите.
Ако искате да излекувате един болен, трябва да посеете в него простата истина, че ще оздравее, И като приеме тази истина в себе си като едно семе, то ще израсне и ще даде плод. Като посеете в себе си мисълта, че сте здрави, наистина ще бъдете здрави.
Неврастенията показва, че през нервите на човека тече повече електричество и тази нервна система от много работа е раздрусана. Нали има винт за студена вода и винт за топла вода във вашите бани. Ако си отвориш само топлата вода, ще се изгориш.
Ако отвориш студената — ще настинеш. И двата крана ще отвориш едновременно и внимателно ще опитваш, докато водата стане приятна за миене. Студената вода иде от главата, а топлата от симпатичната нервна система. Ще затвориш малко крана на чрезмерните знания и ще отвориш крана на Любовта. Знанието и Любовта да образуват приятно съчетание. Имаш ревматизъм — отвори крана на Любовта. Заболи те рамото — помилвай го, обикни го.
Чистотата е едно условие за здравето, за мислите, за чувствата. За да лекуваме един човек, трябва да го освободим от всички чужди елементи, от всички утайки, които са се наслоили в него.
За да оздравее, болният трябва да пречисти кръвта си, като диша чист въздух, като излага гърба си на слънцеи яде чиста, здравословна храна. Трябва да започнете от малки, микроскопични опити и постепенно да вървите кьм големите, към великите опити. Този метод се спазва и в науката, и в лекуването: от малките към големите резултати.
Има уроки в света. Например, като ви погледне някой човек, вие започвате да се чувствувате неразположен, заболява ви главата. Има хора, които, като погледнат бивол или крава, те веднага заболяват. Причината на това се дължи на силния поглед, който този човек е отправил към вас или към даденото животно, а този поглед се дължи на електричеството, което излиза от очите на този човек, което пък вие не можете да асимилирате и се отразява зле на организма ви. Има баби, които знаят да лекуват урочасани хора по най-прост начин: взимат едно здраво яйце, чукнат го в челото на бивола или на урочасания човек и той се окопитва. Яйцето лекува, като поглъща излишната енергия. Но може да лекува само тази баба, която е добър проводник на това електричество.
Нейният организъм трябва да издържи на влиянията, които се отделят от болния. Същото може да се каже и за лекарите. Много лекари лекуват болни, но малцина имат добри резултати при лекуването. Истинският лекар трябва да представлява следа, през която болестта може да излезе навън. Лекарят трябва да вземе и да даде нещо на болния.
Всяко неразположение, било физическо, било психическо, се лекува или с метод, подобен на причината, която го е предизвикала, или с метод, противоположен на причината. Например измръзнали ръце и крака се лекуват със студено, а не с топло, Те се намазват с дървено масло, понеже то поглъща топлината в себе си и по този начин освобождава организма от излишната енергия, която е приел чрез изгарянето.
Създайте хармонична среда на болния и духът му ще се успокои.
Който отива при болен, не трябва да има никаква лоша, негативна мисъл, защото болният е крайно чувствителен; двойникът му е разширен, а това произвежда едно раздразнено състояние. У всички неврастеници двойникът е разширен, заема по-голямо пространство, отколкото трябва.
За да се излекувате от известна болка, престанете да говорите за нея.
Радостта носи живот. За да оздравее човек от каквато и да е болест, трябва да се радва, да пее.
Човек може да се лекува, като се свърже със здрави и добри хора, които го обичат.
Достатъчно е те да отправят мисълта и доброто си желание към него, за да оздравее.

Аз не препоръчвам на болните да се мажат с газ, не препоръчвам лекарства, които обелват кожата.
Дотогава, докато се милват човешките очи с ръце, щастие не може да има. Очите не са направени, за да ги милва този и онзи. Докато се милват очите и сърцето от човешките ръце, щастие не може да има. Човек отдалече само може да им се радва, че имат добър господар.
Нито давайте да ви целуват очите, нито ги мажете с нещо.
Единственото нещо, с което може да мажете очите си, то е чистата вода. Има една вода, която е пълна с животворен магнетизъм. Тя е чиста, тя освежава.

Болният трябва по-често да пипа долната, месестата част на ухото си, за да оздравее по- скоро, да усили жизнеността си.
Човек трябва да знае, че неговият организъм е част от Божествения организъм и ако за запазването на своя живот погубва живота на брат си, с това той покварява и своя живот. Какъв смисъл има да се отрязват частите една след друга и да остане само труп от него? Операции трябва да се правят, но не физически — трябва да се върви от психичното към физичното,

Методът, с който си служат съвременната медицина и хирургия, не е правилен. Преди да се отреже крак или ръка от човешкото тяло, първо трябва да се намери причината, която предизвиква болката, и тя да се отстрани, причината да се отреже, а тялото да  остане непокътнато. Частите на човешкото тяло не бива да се режат.

Да отрежеш крака на един човек, това не е наука; да извадиш очите на един човек, това не е наука, да отрежеш бъбрека на един човек, това не е наука. Някои казват — човек може да живее и с един бъбрек, ами защо природата е турила два? Лекарите казват, че човек може да живее и без сляпо черво. Природата го е турила на своето място, а лекарите го режат, като казват, че и без него може да се живее.
Хирургията е стара наука и рязането на сливиците е краен метод, положението не се подобрява, а се влошава. Празното място с какво ще се запълни?
Да възстановим нещо — това е наука. Да извадиш окото, но да сложиш едно ново, да възстановиш зрението, това е хирургия.
Всеки може да отреже един крак, но да се направи нов, като отрязания, това не всеки може.

Имайте търпение да издържите операцията без упойка, защото при упойка трябва да мине много време, докато организмът се освободи от внесената чрез упойката отрова.
При операция се използува кокаин и болният не усеща болка, но след операцията болката се удвоява. Природата не обича да се притискат нейните енергии. Не мислете, че може да спестите страданията.
На болни няма да пеете. Като отидете при някой болен, можете да се помолите за него, а той сам трябва да пее. Ако пее болният, и вие ще пеете с него; ако той не пее, и вие не трябва да пеете.
Видите ли, че някой болен се моли и тихо пее в себе си, ще знаете, че той ще оздравее.
Страшно е положението на болния, ако няма разположение да се моли и да пее. Такъв болен непременно ще замине за онзи свят. Разположението на човека към молитва и пеене е диагноза, с която можете да определите дали даден човек е здрав или болен, добър или лош. Когато изгуби това разположение, той огрубява, става лош и в скоро време заболява. Щом се смекчи, той започва да се моли и да пее. Не се минава много време и здравето му се възстановява.
При главоболие първо сложете краката си в гореща вода, после изчистете червата си.

На болния с висока температура казвам да пази строга диета, 1 — 2 —3— 4-5 —7 дни да не яде нищо, прозорците на стаята да са широко разтворени, да влиза повече светлина; да не спи много; умът да е буден, да се моли.

Заболи те корем: ще постиш, ще ядеш по-малко; всяка сутрин ще изпиваш по една чашка дървено масло и по една чаша гореща вода. След това да излагаш корема си на слънцето, да се печеш по 2 — 3 часа на ден.

При простуда, щом се изпотите, сте вьн от опасност. Човек трябва да се изпотява не само физически, но и духовно. Страданията представляват нещо подобно за изпотяване. Ако не може физически да се изпоти, човек е изложен на опасност. И ако не страда, човек пак е изложен на опасност.

При треска или простуда, ще изпиете 1, 3, 4, 5, 6 чаши гореща вода, може и чай, докато се изпотите хубаво. Снемате ризата, избърсвате се; сядате и наново почвате с няколко чаши вода,намазвате си краката и ръцете с дървено масло и си лягате.


Друго правило: вземаш очистително, да се очистят стомахът и червата от всички ненужни вещества; два дни въздържание от ядене, 3-4 чаши гореща вода, две чаши спаначен сок със солчица, две паници супа от картофи.
По-малко ще ядете.

Ако сте се простудили, изкачете се на някой връх, да се изпотите добре; ще изпиете две-три чаши гореща вода и ще се преоблечете. Качвайте се по върховете да предизвикате дълбоко дишане.
Това е особено добре за ония, които страдат от астма, както и за ония, които са предразположени към затлъстяване.
Когато не можете лесно да заспивате, причината за това е излишната енергия в мозъка. За да се освободите от нея, трябва да правите такива упражнения, чрез които да я отправите по другите части на тялото: или чрез концентриране на мисълта си към върха на носа в продължение на 5 минути, или чрез измиване на краката си с топла вода да привлечете част от кръвта си да слезе надолу.
Защо са болестите в света? Те са възпитателно средство. Чрез тях невидимият свят изправя хората. Ако съвременните лекари съзнаваха това, те трябваше да учат своите пациенти как да живеят.

Не е достатъчно да пипнеш само пулса на болния и да му дадеш някакво лекарство. Не, хвани ръката на болния и кажи: аз ще те лекувам, ако си готов да изправиш погрешките си, да водиш чист живот. И след като болният обещае, че ще изправи живота си, тогава лекарят ще го лекува. Този е начинът, по който лекарите могат да правят добро на хората.

Съвременните лекари изучават главно признаците на болестите.
Всъщност истинският лекар трябва да познава преди всичко признаците и проявите на здравия организъм, за да може да ги сравнява с болния.

Изкуство е да определиш диагнозата поне 10 години преди да е заболял човек, за да вземе мерки предварително. Това може да направи само онзи лекар, който познава окултните науки.
Според мене, истинският лекар е онзи, който разбира причината на всяка болест и помага на хората. Това е асистент на природата, работи съобразно нейните закони.
Трябва да научите езика на органите. Всеки орган си има свой специален език. Черният дроб има свой специален език. Стомахът има свой специален език.
Симпатичната нервна система има специален език. Мускулите имат специален език. Всеки орган има специален език, своя граматика,
Ако не знаеш да говориш на техния език, няма да те разберат.
Има окултисти, които се ползуват от езика. Като знаете езика на един орган, може да му внушите една идея. Ако твоят дроб е разстроен, ти може да му внушиш и като му внушиш, ще имаш резултати. Ти си се разболял. Ще се отделиш като отделно същество и ще говориш на болния орган. Ще кажеш: „Не се страхувай, ще оздравееш, ще оздравееш, ще оздравееш." Ще говориш като на второ лице.
Ако ти кажеш: „Няма да я бъде!", ти вече внушаваш на органа и те заболи кракът.
Ти ще кажеш: „Ще оздравееш. Аз сега ще.туря една пчела, като те жилне, непременно ще оздравееш."

Всички хора оздравяват. Кога? Когато повярват.
Когато лекарят лекува някой орган, трябва да знае езика. Ако лекарят говори на черния дроб, може да го лекува. Ако не знае езика на черния дроб, никакво лекарство не помага. Който иска да бъде лекар, трябва да знае езика на съответния орган. На черния дроб, на стомаха, на белите дробове, на нервната система.
Какво е предназначението на лекаря? Да учи хората на ония закони, които обуславят тяхното здраве, техния добър живот.
Предназначението на лекарите не е само в обикновения начин на лекуване. Те имат по- високо предназначение — да научат хората да живеят правилно, да прилагат законите на разумната природа, В бъдеще на лекарите ще се плаща за всеки съвет.
Тогава те няма да лекуват болни, а ще посещават здравите поне един, два пъти в седмицата и ще ги учат как да живеят, как да подобрят живота си.
Ако нямаш любов, изкуството на лекуваш болния пропада. Да лекуваш болни, това значи да сваляш раницата от гьрбовете им. Понякога е добре да боледува човек. Ако хората не боледуваха, щяха да се натъкнат на големи нещастия. Никой не може да избегне страданието, което природата му изпраща. Ако избегне едно страдание, ще го сполетят две, три и повече. Природата е строга и взискателна.
Отиде ли при някой болен, нека човек първо да се обърне към Господа и каже: „Господи, моля Ти се, помогни ми да излекувам този болен!" Свърже ли се човек с Божественото съзнание,
Бог работи вече чрез него. И като отиде този човек при някой болен, достатъчно е да постави ръката си върху главата на болния и след три минути болният ще стане от леглото си. Този човек вече вижда, че между него и Божието съзнание има връзка.
Когато отиваме да лекуваме болен и влизаме в контакт с него, не взимаме ли част от неговата болка върху себе си? За туй не мислете. Най-първо ще се запитате: трябва ли аз да го лекувам? И ако трябва да го лекувате, не трябва да отстьпвате пред никакви последствия. Как ще познаем трябва ли да лекуваме? Щом обичате човека, ще трябва да го лекувате. Не е позволено да се лекува който и да е. Ако един духовен лекар освободи един престъпник, той ще носи неговата карма. Има престъпници, убийци, които по никой начин един духовен лекар не може да ги лекува.
Христос никога не се е заемал да лекува безверници или хора убийци и престъпници. За такива хора изцерение няма.
В древността живял един адепт, който имал способността да лекува различни болести. При него идвали глухи, слепи и неми и той ги лекувал. Какво било учудването му, когато вместо благодарност, те му отговаряли с жестокост и недоволство. Той се обърнал към Бога с думите:- „Господи, коя е причината, че тези хора ме преследват? Отворих очите и ушите им да виждат и чуват, отключих устата им да проговорят и след всичко това не намирам спокойствие от тях." Бог му отговорил; „Аз затворих очите, ушите и устата им, защото сърцата им бяха жестоки. За да не грешат повече, лиших ги от благата на външния свят. Ти се намеси в моя план без позволение, затова ще носиш последствията на своята постъпка. Има смисъл да отваряш очите и ушите на слепи и глухи, ако те са готови да служат на Бога."

Голяма е отговорността при лекуване с пари. Вие ще излекувате този човек, ще вземете парите, но след една година той ще умре. И какво ще стане след това? Той ще се всели във вас и вие ще носите неговата карма. Взимате ли пари, ще изхарчите от себе си повече от това, което сте получили. Ето защо, лекувате ли някого, без пари ще го лекувате. Казвам ви: ръката на окултния ученик трябва да бъде чиста, безкористна, Който вярва, че сам лекува хората, той има право да взима пари. Обаче, който знае, че Бог лекува чрез него, той няма право да взима пари.
Храната, светлината, въздухът, обмяната с добрите хора— това ще бъде лекарството ви за в бъдеще. Добрият човек, светият човек ще те лекува, без да знаеш, че се лекуваш при него. Лекарите трябва да бъдат най-добрите хора. Ако ви боли стомах,сварете си малко равнец. Против кашлица сварете си малко синя тинтява и пийте от тази вода. Ако някой от вас е простуден, нека се качи два- три пъти на някой врьх, да се изпоти добре. След това да изпие две-три чаши гореща вода и да се преоблече. Качвайте се по върховете, да предизвикате дълбоко дишане. Това е особено добре за онзи, който страда от астма, както и за ония, които са предразположени към затлъстяване. Планината крие в себе си всички условия за лекуване и придобиване на знания

eXTReMe Tracker