|
Share

Обичайните названия на болестите, с които си служи медицината, нямат значение за онези, които са вникнали в същината на учението ми. То не познава специални болести на външни или вътрешни органи, нито си служи с прикриващия латински език на медицината, а почива на неоткритите досега вечни закони на природата.

Ние можем да усъвършенстваме парната машина, но не и парната енергия. Същото е и с моя лечебен метод. Неговата основа е непоклатима, обаче формата му може да се мени. Непознатият досега вечен закон за единството на болестите най-после проблесна сред мрака на страданията.

Както хилядите лампи на големия град стават излишни, когато слънцето изгрее, така и разбиращите новата лечебна наука не се нуждаят от многобройните наименования на болестите и от лекарствата, с които си служи медицината.

Луи Куне

ЗЪБНИ БОЛЕСТИ, ХРЕМА, ИНФЛУЕНЦА, БОЛЕСТИ НА ШИЯТА


Зъбни болести.

Неведнъж са правени опити да се открият причините на всички болести. Според моите наблюдения и загниването на зъбите, зъбоболът и всички останали зъбни болести са сигурни признаци на знаменателно облагане на тялото с чужди вещества. Те се явяват, когато чуждите вещества се отправят към главата, и то при предно и странично облагане. Нито зъбният емайл, нито костите са достатъчно твърди, за да
устоят докрай на безспирното наблягане на чуждите вещества. Те постепенно омекват и накрая рухват като прогнил клон. Болките са резултат на голямата горещина, причинена от триенето на чуждите вещества. По бреме на лекуването по моя метод често се явява зъбобол.
Понякога се случва да се яви у болни, които никога не са го имали, понеже при връщането си към корема чуждите вещества засягат и зъбите. Същото явление наблюдаваме при ревматизма. Да се вадят зъби, за да се премахнат болките, е лекомислено. Ваденето на зъби само поврежда тялото, но не премахва причината на зъбобола. Моят лечебен метод, както доказват редица случаи, успешно се справя и със зъбните болести. Най-ефикасно действат частичните парни бани на главата, последвани от коремообтривни. След това, за да се сгрее тялото, е необходима разходка на открито.
В повечето случаи една частична парна баня, последвана от охлаждаща, е достатъчна, за да стихнат болките. Ако това не стане, банята да се повтори. Ако лекуването продължи достатъчно, зъбоболът се явява само докато чуждите вещества напуснат главата и бъдат изхвърлени.

Има и друго едно обстоятелство, което заслужава внимание. То е честото чистене на зъбите. По зъбите постоянно се събира бледожълта лига, която се превръща в зъбен камък. Чистенето на зъбите е необходимост само за болните, т.е. за обложените. Нито здравите животни, нито здравият човек се нуждае от него. Те имат великолепни бели, здрави зъби, по които няма ни следа от зъбен камък. който е обложен, т.е. който има разстроен стомах, скоро започва да страда от зъбобол и зъбен камък - резултат на ненормално храносмилане. Зъбният камък е чуждо вещество, произхождащо от корема и отложено по зъбите.

Зъбоболът изчезва в действителност сам, когато престане образуването на чужди вещества в тялото. Разрушените зъби не могат да се възстановят, но все пак по-разумно е те да си останат в челюстта, отколкото да се извадят. Природата съумява да ги обезвреди. Зъби, които могат да се пломбират, нека се пломбират, за да се използват докрай. Да се изваждат само разклатените зъби, които пречат при дъвченето, и ако е възможно, да се заместят с изкуствени. Обстоятелството, че от всички кости в организма първи се разяждат и загниват зъбите, е очебийно доказателство за истинността на теорията ми за ферментацията. Зъбите са единствените изпъкващи, непокрити кости. За това е твърде естествено те най-чувствително да бъдат засегнати от ферментацията на чуждите вещества. От ферментацията се разрушават най-напред крайните части на организма. Ако зъбите бяха покрити, как то останалите кости, щеше да пострада покривната кожа.

Хремата е слабо възпаление на дихателния проход. Обикновено я отдават на простуда. Казах мнението си за простудата. Тя е свойствена само на обложения организъм. Хремата, както зъбобола, е признак на обложеност на съответния орган, обикновено произхождаща от предварително облагане на дробовете. От лечебно гледище хремата е пречиствателен процес за организма. Моите отводни бани, съчетани с често излизане на чист въздух и спане при отворен прозорец, бързо лекуват хремата. Тя за известно време продължава да се явява в лека форма и накрая съвсем изчезва.

Казаното важи и за инфлуенцата, всички си спомнят епидемичната инфлуенца през 1890 година. С чиста съвест твърдя, че многото болни, дошли през това бреме на лечение в санаториума ми, оздравяха напълно. И в този случай коремообтривните, обтривноседящите, целите и частичните парни бани оказаха ефикасното си въздействие. Безспорно е, че болните трябваше да употребяват растителна храна. Всички случаи от инфлуенца бяха придружени от разстроено храносмилане. То бе източник на болестта, причинена от отлагане на чужди вещества в корема. По същия начин се обяснява и треската, която придружава инфлуенцата. След всяка охлаждаща баня констатирах удивително подобрение.

Болести на шията.

Доколко са се разпространили тези болести през последните години, констатирам по големия брой болни, които се консултират с мен. Официалната медицина лекува болестите на шията почти винаги локално и ги превръща в хронични. Потушаването на болестните признаци в никакъв случай не може да се нарече излекуване.

Болестите на шията изразяват вътрешно облагане. Те са в причинна зависимост с белодробните болести. Болестите на шията често произхождат от наследено облагане.

Чуждите вещества ферментират от корема към главата и понеже срещат сериозна съпротива от страна на шията, която представлява тесен проход между туловището и главата, естествено е да бъде засегната най-чувствително шията. Затова и тя е най-удобен обект за наблюдаване при изследване на облагането.

Излечимостта на болестите на шията, независимо какво име носят - възпаление на шията, възпаление на гръкляна или катар на гръкляна - зависи напълно от вида на облагането. В случай че болестта е хронична или наследена, лекуването трае месеци, дори години. И в тази област съм  постигнал редица успехи.

Гуша.

Несъмнена истина е, че тази болест върлува най-често в планинските места и в определени области. Обикновено я отдават на носене на тежести, което е присъщо на планинците.
Честият натиск, упражняван върху тялото, може да се приеме Като външна причина за появата на гушата, обаче същината й трябва да търсим другаде. Гушата се дължи отчасти на планинската вода, която, когато минава през земните пластове, разтваря минерални вещества (олово, мед и др.), които, колкото и в малко количество да са, причиняват разстройства в организма, особено когато се пие много вода. Това можем да си обясним по следния начин. Ако оставим бистра вода да престои по-продължително време на слънце. ще забележим, че се образува утайка, т.е. отлагане на чужди вещества, които, вкарани в тялото, се събират в определено място и при благоприятно стечение на обстоятелствата образуват това, което наричаме гуша.

Безспорно е, че от тази болест биват пощадени онези, чийто силен организъм успява да изхвърли чуждите вещества главно чрез потене. Когато това условие липсва, т.е. когато индивидът се храни погрешно и води противоприроден живот, организмът не успява да се пречисти, несмилаемите останки от водата причиняват ферментация, чуждите вещества се устремяват нагоре, отлагат се в шията и образуват това, което наричаме гуша. Когато гушата се разшири навън, т.е. образува така наречената „дебела шия" с безболезненото слабообезпокояващо подуване на предната част на шията тя е по-малко опасна. Щом обаче се появят циреи които възпират дишането, състоянието на болния трябва да се приеме за сериозно. Несмилаемите утайки на водата, отложени в организма на скромно живеещите селяни, причиняват появата на циреи, а умствено работещите правят нервни.

Заблуждаващ е възгледът, че леденостудената вода е полезна за здравето. Опитът доказва, че сгрятата от слънцето течаща (речна) и дъждовната вода са най-здравословни. В леденостудена, несгрята от слънцето, вода, не вирее никое растение. Химичното въздействие на слънцето намалява количеството на несмилаемите, вредните съставни части на водата и я прави поносима за  организма.

Човек по природа не трябва да пие вода. Скромният, природосъобразният живот не причинява  жажда. Ако такава се яви, най-разумно е да се потуши със сочни плодове.

Като допълнение на казаното излагам следния случай от лечебната си практика.

Г-жа Х. страдала редица години от стомашно разстройство. Накрая се появила гуша, която започнала да причинява задух. Когато болната дойде при мен, на шията се бе образувал циреи. След осемдневно лекуване по моя метод чуждите вещества се смъкнаха към корема и след още няколко
седмици гушата напълно изчезна.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ-Луи Куне


При днешното раболепно подчинение на авторитети и безкритично възприемане на многото нелепици, които ни се поднасят под етикета „култура", не е странно, че очебийни истини, с каквито са осеяни от край до край съчиненията на Куне, биват отминавани с пренебрежение.

Ние сме така механизирани в съвременния изкуствен живот, че дирим истината там, където я няма - зад заслепяващия блясък на сложни апарати и зад гръмките фрази и недостъпните названия. Ако Куне бе дипломиран учен, участта на учението му за болестите несъмнено щеше да е по-завидна, той отдавна щеше да се наложи в лекарския свят, поне що се отнася до „чуждите вещества", до замърсяването на организма като една от съществените причини за заболяването.

Горната забележка смятам за необходима, за да не попадне читателят в предразсъдъците и в прибързаните критики, които се сипят върху учението на Куне. Когато го преценяваме, не трябва да съдим по неумелите опити на стигнали до гроба болни. Лекомислено е да приемаме за недостатък на едно учение това, за което е виновна само личността, неумееща да си служи с него. Нима обстоятелството, че неопитни стават жертва на сериозни възпаления и разстройства вследствие продължително и неумело излагане тялото си на слънчевите лъчи, говори във вреда на слънцелекуването?

Законите на природата са едни и същи навсякъде и за всекиго. Не са те тези, които се съобразяват със състоянието и особеностите на организма ни. Напротив, ние трябва добре да ги проучим и преценим, преди да пристъпим към използване лечебните сили на природата. Само по пътя на сигурната себепреценка и умелото използване на лечебните закони и при наличността на един жизнеспособен организъм можем да разчитаме на успешни и трайни лечебни резултати.

Необмислените случайни опити сигурно завършват с неуспех и разочарования и, разбира се, хвърлят сянка върху това, което трябва да разглеждаме само като истина, като изходна точка на постъпките си.

С това съвсем не искам да изтъкна теорията на Куне като изчерпваща сложния въпрос за появата и лекуването на болестите. Всеки от представителите на природния лечебен метод, между които Куне заема несъмнено завидно място, е съумял да го изследва само отчасти. Задоволителен поглед и правилна преценка върху природния лечебен метод в досегашното му развитие можем да имаме само когато проучим всички съставляващи го лечебни методи. Във всеки от последните, доколкото почива на природни закони, има нещо ценно. Методът на г-н Куне е само звено от общата верига. Колкото и да е „ненаучен" според тези, които съдят за научността на дадена теория по броя на томовете и формулите, той има утвърдено място в лечебната съкровищница.

БОЛЕСТИ НА ЗЪБИТЕ

eXTReMe Tracker