|
Share

•Често хората се повреждат от баните, понеже не знаят как да ги използват. Запример някой прави една топла баня, а след това отиде на студен душ. Тези резки промени върху тялото не са за обикновения човек. Който не е кален, той трябва да прави топли бани, като оставя енергиите на топлината да действат върху организма.

Студените душове, които срещате в Природата, са добри, но само при известни условия.

Някой казва: "Аз правя студени бани, за да се каля". Докато човек се кали, тези резки промени ще предизвикат най-различни реакции на втвърдяване в тялото, вследствие на което в организма ще се натрупа повече електричество, с което той мъчно ще се справи.

Ако е въпрос за студени бани, аз бих препоръчал на всички хора дъждовните бани, главно през месеците май, юни, юли и най-много до половината на август. Дъждовните капки през тези месеци са топли и пълни с електричество и магнетизъм. Дъждовните бани през останалите месеци не препоръчвам.

Когато не можете да правите дъждовни бани, добре е да правите бани с вода, която е нагрята най-много до 35-40 градуса - близо до естествената топлина на тялото. Такива са и много от естествените извори. Над тази температура водата има вече разтегателна сила, която не е приятна за тялото.

Добре е дъждовните бани да не се правят направо на тялото, но през някаква тънка дреха. При така правени бани дъждовните капки развиват особена енергия, която се отразява върху организма благоприятно.

Ще ви дам един съвет: не правете студени душове. По никой начин не мийте краката си със студена вода, особено след хранене.

Когато човек прави бани, той трябва да има предвид и разположението на духа си. Той трябва да е абсолютно свободен и разположен по дух, да забрави всички мъчнотии и грижи. Така направена, банята доставя голямо удоволствие на човека и благодарност от топлата вода. Такава баня представя най-голямо благо за човека. В яденето, в спането трябва да се спазва същият закон. Човек трябва да яде и да спи при най-голямо разположение на духа. При всички положения в живота си човек трябва да бъде господар. (73, 114-117)

• Сега искам да обърна внимание на баните, които правите в езерата. Ако искате да направите студена баня, потопете се във водата и бързо излезте вън. Не стойте много време в студената вода. Можете и десет пъти наред да се гмурнете във водата, но веднага да излизате на брега. При това човек трябва да се къпе в определени часове през деня, когато в атмосферата има топли, хармонични течения, които правят водата такава. Ако се потопите в такава вода, ще изпитате известна приятност, ще се почувствате бодър, весел и разположен. Такова къпане вече има смисъл.

Когато искате да се къпете в студена вода, наблюдавайте дали още с приближаването си към нея тя ви привлича или не. Ако ви привлича, влезте във водата. Следователно има известни условия при къпането в студена вода, които трябва да се спазват. (73, 215-216)

• Голямата сухота и голямата влага не са за предпочитане. Ако се потите много, изтривайте тялото си с влажна кърпа.
Човек трябва да мие лицето, ръцете си по няколко пъти на ден с чиста вода. Също така трябва да мие и ушите си. Ухото е приемник на звуковите вълни, вследствие на което трябва добре да се измива, да не остава никакъв прах по него, нито в гънките му. Ако ухото ви е запушено, вие не можете да възприемате здравословните течения в Природата.

Някой се оплаква, че косата му е много суха, често се разбърква и стърчи нагоре. Това се дължи на голямото количество електричество, което се е събрало в главата му. За да се освободи от това електричество, той трябва да хармонизира мислите си, да регулира теченията на електричеството и магнетизма в мозъка си. Това се постига по вътрешен и по външен път. Вътрешният път е по-мъчен. Външно всеки може да си въздейства: ще мокри косата си по няколко пъти на ден и добре ще я разчесва. Ако навреме не освободи мозъка си от излишното електричество, човек изпитва голямо напрежение в областта на слепите очи. За да се освободи от това напрежение и от болките в главата, добре е да туря на главата си тънко нарязани филийки от картофи. Те извличат излишното електричество от мозъка. (127, 50-51)
• Лятно време топлете вода на Слънцето и се измийте със слънчева вода. Ще правите най-много 2-3 бани в седмицата. Частично можете да се миете всеки ден. Като се изпотявате, веднага ще се преобличате. Никога не оставайте с потна риза на тялото си. Когато миете главата си, ще я миете със сапун само веднъж в месеца и то с хубав, чист сапун. Може да миете често главата си, но без сапун - или само с вода, или с чиста хума. Ще опечете добре хумата, ще я залеете с малко оцет и ще я размиете с много вода. С тази каша ще намажеш няколко пъти главата си и след това ще я измиеш с чиста вода. Така косата става мека и запазва магнетизма си. Ще кажете, че косата не трябва да бъде мазна. Не, мазнината е нужна. Ако я измивате, тя става суха, електрична. Мазнините имат отношение към магнетизма. С изгубване на магнетизма се намалява и мислителната способност на човека. (101, 207-208)
•Тихите ветрове са приятни за въздушни бани. Човек може да се излага на тях без никакъв страх. Когато човек се домогне до правилния начин, по който могат да се правят въздушните бани, той ще разбере закона, на който се подчиняват неговите мисли. (73, 117)
•Космите на човешката глава са добри приемници и предаватели. Човек е здрав, когато приема и предава добре слънчевата енергия. Ако косата не приема и не предава добре слънчевата енергия, човек заболява. За да бъдете здрави, трябва да пазите енергията си, да не я изразходвате безполезно. (92, 270)

• Вместо чадър Природата е турила коса. Като пада светлината на главата, космите я разлагат и тя става безопасна. Ако носиш чадър, за да се пазиш от Слънцето, ти се лишаваш от слънчевата енергия. (92, 269)

• Какво представят космите? - Антени, чрез които човек се съобщава с Невидимия свят. Какъв по-добър чадър искате от косата? Тя пречупва светлината правилно и намалява така силата й, че се възприема безболезнено и безопасно. (18, 396-397)

• Космите на човешката глава представят антени, чрез които човек приема знания от висшите светове. Като разчесва косите си, човек поставя всяка антена на мястото и. (34, 112)

•Чрез космите човек се свързва с Духовния свят. Ето защо не ги хвърляйте дето попадне. Събирайте ги в плик и когато отидете на планината, накладете огън и там ги изгорете. Също така събирайте и ноктите си и ги изгаряйте на планината заедно с космите. (6, 125)
•Добре е често да мокрите косата си с чиста планинска вода. (47,113)
•Всяка дисхармония в мислите и чувствата се отразява върху космите. Следователно от космите ще познаваш хода на твоите мисли и чувства. Носете в джоба си по едно малко гребенче, да можете, макар и по механичен начин, да регулирате своите мисли и чувства. И по 10 пъти на ден да оправяте косата си, не е много. (47, 114)
•Някои ме питат защо нося дълга коса. Причината е проста: за здраве. Дългата коса задържа повече електричество и магнетизъм. Като реже косата си, човек се лишава от тая енергия. Аз не одобрявам рязането на косата. Добре е косата да достига на дължина поне до долната част на ухото. (90, 237)
•Късите коси съдържат електричество, а дългите - магнетизъм. Човек може да носи и дълги, и къси коси. Който иска да развива ума си, при известни условия той може да носи къси коси. Дългите коси говорят за здравословно състояние на организма. Колкото кръвта на човека е по-чиста, а организмът по-здрав, толкова и мисълта се развива по-правилно. (117, 173-174)
•Ако човек е събрал много магнетизъм в себе си, добре е да отреже косата си, това е даже здравословно за него. Късите коси придават повече електричество в организма. (19, 43)
•Ще пазите като правило следното: косата ви да бъде гладка, да не стърчи. За пример някой път виждаш косата си разчорлена - много електричество има. Вземи малко топла вода, заглади я - хем приятно, хем лекуване. (68, беседа 29, 18)

• Американците считат за правило всеки мъж да бъде без мустаци и брада за по-голяма чистота. То е необмислена работа. Като бръснат брадата си, те излагат гърлото си на простуда. Освен това колкото по-често се бръсне брадата, космите стават по-дебели, от което и самият човек започва да огрубява. Щом Природата е създала космите на човека, тя е вложила някакъв смисъл в тях. От нас се изисква да ги регулираме, да знаем как да направляваме своите мисли и чувства. (16, 67-68)
•Почивката е необходима за всички живи същества като обновителен процес. Щом се наспи, човек се обновява в мисли и чувства и е готов за работа. Чрез съня човек влиза във връзка със силите на Живата Природа, които го обновяват.  (130, 116)

• За онзи, който знае кога да спи, колко време да спи и как да спи, сънят .е благословение. Не може ли да спазва известни правила при спането, човек спи, без да се ползва от съня. (107, 292)

• Силата на съня не зависи от продължителността на времето. Който разбира закона на съня, в пет минути може да свърши толкова работа, колкото в седем часа. За да си почине, човек трябва съзнателно да спре деятелността на своите мозъчни клетки. Пет минути са достатъчни за това. В туй време човек излиза от тялото си и остава съзнателната физическа енергия да обнови организма му.
Вечер, когато си лягате, ще се обърнете първо към клетките на мозъка си, после към клетките на дробовете си, след това - към клетките на стомаха си и най-после - към клетките на останалите органи, на мускулите, на костите и ще им кажете: „Слушайте, аз отивам на училище. През това време вие свършете възложената ви работа, че като се върна, да намеря стаите изчистени, проветрени и целия организъм обновен." Клетките приемат заповедта на господаря си и започват да работят трескаво, системно, в най-кратко време да свършат възложената им работа. Щом свършат работата, господарят се връща в тялото си. Тогава вие се събуждате радостни и весели, обновени от съня. (37, 9-10)

• Правилно е човек да спи на дясната си страна, но може да спи и на лявата. Когато енергиите на повърхността на Земята са положителни, човек трябва да ляга на лявата си страна, която е отрицателна, за да става правилна обмяна между силите. Когато енергиите на повърхността на Земята са отрицателни, човек трябва да ляга на дясната си страна. Следователно човек трябва да знае дали енергиите на повърхността на Земята са положителни, или отрицателни. При това енергията на Земята не е еднаква навсякъде. Човек трябва да познава тия сили и да се съгласува с тях. (100, 186-187)
• Съвременните хора трябва да лягат вечер най-късно в 10 ч и да стават най-късно в 5 ч. Ако могат да стават в 3 или 4 ч, още по-добре. Който иска да живее хигиенически, да бъде здрав, трябва да ляга и да става рано. (35, 46-47)

• За да запазите здравето си, ставайте сутрин рано, особено през месец май. В 4 ч трябва да сте вън от леглото си. (21, 159)

• Да спи човек след изгрев Слънце, то е все едно да го поставят над водите на някой водопад, чиито вълни отгоре го бият. Такова действие има и слънчевата енергия върху нервната система на човека. Сънят има смисъл за човека само като почивка. И като почивка той е голямо благословение. (73, 191-192)

• Истинската почивка не се постига с много спане. Когато човек иска да почине, той трябва да освободи ума си от всички непотребни мисли, сърцето си - от всички непотребни, тягостни чувства и желания. Те изчерпват енергията на човека, без да му дават нещо. Докато приеме необходимата енергия от Природата, умът на човека трябва да бъде съвършено свободен. (100, 157)

• Спането е състояние, при което човек е извън времето и пространството. (7, 267)

• Като легнете, в продължение на 10-15 минути да сте заспали. Това се постига само когато освободите ума си от всичко, което сте минали през деня. Не трябва да мислите и за работата си на другия ден. Който заспива бързо, става от сън бодър, разположен и готов за работа. Човек трябва да спи като дете - на която страна легне, на нея да се намери сутринта. (134, 66-67)

• За предпочитане е да се спи на дясната страна, това е здравословно. Когато спиш, не е добре да лежиш на гърба, особено на корема никак не е добре.
Да навикне човек да спи добре и спокойно, това значи да възпита волята си. (134, 35)

• Природата е разпределила времето на човешкия живот по следния начин: време за почивка, в което влиза сънят, време за ядене и време за работа. Това са три естествени положения. Сънят спада към физикоастралния живот на човека, яденето спада към физическия живот, а работата - към умствения. (134, 26-27)

• Ако искате да знаете дали даден човек е здрав, вижте как спи. Ако постоянно се обръща на една и на друга страна и ту свива, ту разпуща краката си, той не спи добре, мъчи го нещо. Колкото по-сложни движения прави човек, толкова по-неспокоен е сънят му. (76,42)

• Колкото по-рано ляга човек, толкова по-добре е за него. Защо? - Които рано лягат, те поглъщат всичката събрана прана, т.е. жизнената енергия в атмосферата. Които късно лягат, мъчно заспиват, защото за тях няма вече нужното количество прана за организма им. По-късно от 12 ч. вечерта не лягайте. Изобщо часовете, определени за лягане, са 8, 10 или 12. (32, 29-30)

• Засега седем часа сън са необходими за вас. И пет часа сън могат да ви задоволят, но при условие да спите непробудно. (32, 29)

• Ако се събужда няколко пъти през нощта, това показва, че или в кръвообращението на човека има някаква неправилност, или стомахът му е разстроен, или страда от главоболие. Изобщо безсънието се дължи на някаква дисхармония в организма. (150, 72-73)

• Никога не лягайте на гърба си или ако легнете, дръжте ума си буден. Може да легнете на гърба си, но умът ви да бъде концентриран и не заспивайте, защото жизнените сили, които текат по гръбначния стълб, не могат да функционират правилно и нервите се притискат. (136, 155)

• Който вярва, той ще бъде здрав. Вярата е връзка между Бога и човешката душа. (143, 11)

• Съвременните хора боледуват, защото не знаят как да се хранят, кога да лягат и да стават от сън. Някои спят късно, до 9 или 10 ч - това е крайно нехигиенично. (18, 99)

• Сега всички хора се оплакват от нервност. Те не знаят как да почиват. Може да си починеш на стол, но трябва да отпуснеш всичките си мускули, да се облегнеш спокойно на стола. Може и с ходене да си починеш, но трябва да ходиш ритмично. Да си почиваш, това значи да канализираш силите на своя организъм така, че да протичат хармонично, плавно, без напрежение. Така може да се възпитават и децата, и възрастните. (18, 211-212)

• Ползвайте се от елементите на Живота, но умерено. И като болни, и като здрави, не яжте много, за да не изразходвате повече енергия, отколкото трябва. (23, 15)

• Спазвайте следните правила за Живота: сутрин да се храните след изгрев Слънце, а вечер - преди залязване на Слънцето. Който иска да живее естествен живот съобразно законите на Природата, той трябва да следва тези правила. (34, 27-28)

• Вземете като правило следното: всичко, което внасяте в устата си, да бъде абсолютно чисто. (111, 462-463)

• На какво се дължи нечистата кръв в човешкия организъм? - На нечистата нездравословна храна. Като знаете това, яжте чиста здравословна храна; от нея зависи кръвта да бъде чиста, а от чистата кръв - здравето и добрият живот. Под чиста здравословна храна разбирам не само физическата храна, но и чистите мисли и чувства. (12, 248)

• Сега за всички ви определям един ден в месеца за почивка, през който ден няма да ядете. Ще почиваше на физическото поле, а ще работите в Духовния свят. Този ден ще бъде третият петък от месеца, значи 12 петъци ще си почивате. Постът ще започне от четвъртък на обед в 12 ч и ще свърши в петък на обед в 12 ч. Това е за обновление на нервната система. (3, 106-107)

• Съвременните хора задоволяват глада си чрез физическата храна. Те могат да се хранят и с въздух, но по особен начин. Как ще приемат въздуха? - Чрез порите. Обаче порите на съвременните хора са запушени, вследствие на което те не могат да използват въздуха като храна. За да се отворят порите им, те трябва да постят.
Когато порите им са отворени, въздухът влиза през тях и храни тялото. Тогава с малко храна те добиват голяма сила. (126, 54)

• Вода, която съдържа органически примеси, се отразява вредно върху организма. Дестилираната вода подобрява здравословното състояние. Днес човек трябва да пие най-малко литър или литър и половина вода на ден. Пий всякога чиста вода, без никакви примеси. (87, 159)

• Който пие вода от ръката си, а не направо от извора, той не се простудява. (97, 30)

• Когато човек ожаднее, трябва да се въздържа, да не бърза да пие студена вода. Ще имате като свещено правило следното положение: като отидеш при някоя чешма, колкото и да ти се пие вода, постой най-малко 10 минути пред нея, погледай как тече водата и след това пий. При това, като си налееш вода в чашата, вкуси само няколко глътки и отстрани чашата. После пий още няколко глътки, докато изпиеш всичката вода. Нека изпиването на една чаша вода ви отнеме най-малко 15 минути и вижте тогава ще кашляте ли. (33, 177)

• Ще вземеш чашата с вода, ще я погледнеш, ще я приближиш до устните си и ще приемеш с устата си само една глътка. Докато я пиеш, ще мислиш само за нея. Само така водата пречиства организма. Само така тя внася Божественото благо в човека. Ще приемаш водата вътрешно за пречистване. Съвременните хора правят водни бани външно, но резултатът им е слаб. Ако човек не прави редовно, всеки ден по три пъти – сутрин, на обед и вечер - по една вътрешна баня с чиста вода, не може да разчита на никаква хигиена. Както възприемате водата, така ще възприемаше светлината и въздуха. Това значи да бъдете здрави, разположени, доволни. (18, 354)

• Дрехите на разумния човек трябва да бъдат направени от растителни материали. Донякъде за препоръчване са и вълнените дрехи, направени от вълната на овцете. (100, 186)

• Най-хубавите дрехи за възпитание са ленените и памучните. Вълнените дрехи са добри за болни хора. Дрехите трябва да се шият без подплата. Ако си здрав и носиш такава вълнена дреха, вместо подплата образува се магнетична обвивка между тялото и дрехата, която не пропуща външния студ. И най-тънката дреха, проникната от магнетизъм, държи топло.
Направи си дреха от чист вълнен плат, внеси в нея своите хубави мисли и чувства и я облечи. Тя крие в себе си магнетична сила, която я прави здравословна. Ето защо не раздавай дрехите си, които си носил като болен. Не е добър обичаят да се раздават дрехи на умрели. (51, 68-69)

• Вълната е лош проводник на топлината, а памукът добър. Памучните дрехи се носят лятно време, а вълнените - през зимата.
Който се облича от горе до долу с коприна, е егоист, мисли само за себе си. Може да носиш нещо копринено, но да не бъдеш изцяло облечен в коприна. Най-здравословни дрехи са памучните. Вълната стои по-високо от коприната. (142, 83-84)

• Облеклото трябва да бъде широко, за да става постоянно проветряване на тялото и да протичат свободно електрическите и магнетическите течения. Облеклото трябва да е леко. (3, 257)
• От гледището на хигиената бомбето не се препоръчва. И калпакът на българина не се препоръчва. Защо? - Не е хигиеничен. Хигиената препоръчва да се носят такива шапки и дрехи, които да не прилепват напълно до тялото, за да има празно място за обмена на въздуха. (140, 96)

• Старите дрехи, както и дрехите на болни хора, туряйте в огъня. (143, 9-10)

• Хигиената препоръчва да се изгарят всички дрехи, с които човек е боледувал от тежка, заразна болест или с които е прекарал тежки психически състояния. Новата хигиена препоръчва на хората даже да сменят често къщите, в които живеят, особено ако са прекарали в тях големи страдания. (30, 404)

• Ако мнозина от вас бихте ходили лятно време боси, сега щяхте да бъдете здрави. Да не мислите, че нашите обувки са полезни. Не, лятно време трябва да се събуваме боси,за да можем да възприемаме енергия от Земята. (70, беседа 9, 16)

• Вън е топло. Слънцето грее. За предпочитане е тогава да ходиш бос, да възприемаш енергията на Земята. Така ще се излекуваш. (18, 311)

• Докато сте на планината, ходете боси по 2-3 часа на ден. Когато Слънцето грее, тревата е топла и камъните са напечени. Използвайте тези часове да се свържете с енергиите на Земята. Привилегия е за човека да ходи от време на време бос главно по ливади, поляни и канари. (54, 378)

• Боси трябва да ходите лятно време, особено в началото на месец май, за да може краката ви да са във връзка със Земята, да може да премине у вас електричество и земен магнетизъм. Онези от вас, които не са свикнали да ходят боси, трябва да ходят боси само 1-2 часа след като изгрее Слънцето. Това е хубаво. Аз бих препоръчал и на мъже, и на жени да излизат боси при изгрев Слънце, но извън града, на някоя хубава местност. (3, 249)
• За ония от вас, на които косите са почнали да падат, които имат главоболие, хубаво е лятно време да ходят по 3-4 часа на ден без шапки. Ходенето на Слънце без шапка действа лечебно на главата. Но лятно време от 10-12 ч по обед по-хубаво е да има човек шапка на главата си, защото слънчевите лъчи предизвикват голямо сътресение на мозъка. Но от 4 или 5 ч следобед до вечерта хубаво е ходенето без шапка. Отлично е да ходи човек по 7-8 часа на ден гологлав, но това трябва да става постепенно. (3, 249-250)

• Никога не дръжте главата си надолу към Земята, защото ще се свържете със силите на Земята, които ще окажат въздействие върху мисълта ви. Затова вдигайте главата си нагоре, да свържете мисълта си със силите, които излизат от Слънцето. Необходимо е от време на време да поглежда човек и към Земята, но ако постоянно гледа към нея, той ще се изопачи. (392, 126-127)

• Дръжте главата си винаги права. Защо? - Защото давате възможност на теченията или енергиите, които идат от Слънцето, да минават свободно през дробовете. Не държите ли главата си права, слънчевите енергии не могат да минават през дробовете, вследствие на което човек нарушава здравословното състояние на организма си. Също така ходете изправени, не се прегърбвайте. Всяко прегърбване се отразява вредно върху дробовете. Спазвайте тези правила, ако искате да бъдете свободни.

• Много от съвременните хора са небрежни към тялото си. Те мислят, че могат да бъдат здрави и без специални грижи за него. Тъй щото грижете се за тялото си като за машина, която ви е дадена за работа, и не се стеснявайте от нищо. В тази машина са вложени възможностите на всички минали култури, както и тия на настоящите и на бъдещите култури. (127, 288-289)

• Винаги ще държите главата си перпендикулярно към центъра на Слънцето, нищо повече. По този начин много от вашите състояния, които създават нервността, неразположението на духа у вас, ще се изгладят. (68, беседа 32)

• Ще се стараете да изправите вашите гърбици. Изпъкналите гърди показват, че у вас има желание да се учите. Едно от правилата: ученикът трябва да бъде строен и в хода си, и в действията си, и в погледа си. (68, беседа „Правила за окултната школа", 20-21)

• Когато гърдите на някой човек започваш да хлътват навътре, това е лош признак. Когато коремът на някой човек изпъква навън, това показва, че във физическия свят има отлагане на непотребни вещества и няма да мине дълго време, този човек ще заболее от някаква болест. Затова първото нещо за всички ви - и млади, и стари: трябва да ходите прави, няма да се прегърбвате. Правило е това. Ако един човек не може да преобрази своето тяло, което е резултат на неговата душа, как ще може да работи с по-висшите сили? Силата на човека зависи от онова, което той упражнява върху своето разумно тяло. (69, беседа 32, 4-5)

• Ако ходиш правилно, ще бъдеш здрав; ако не ходиш правилно, ще си създадеш различни болезнени състояния. (96, 90)

• Правилни движения са тези, когато цялото тяло взема участие в хода. Едновременно с краката и главата трябва да взима участие, а цялото тяло да се движи вълнообразно. Ходите ли по този начин и по планинските места, вие няма да. усещате никаква умора. (117, 16)

• Всичките съвременни хора изобщо стъпват първо на петата, после на пръстите. Затуй, като вървят, има едно тропане, вследствие на което гръбначният стълб изпитва сътресение, а в задния мозък се усеща едно течение, поради което всички хора са нервни. Следователно на пръстите ще ходиш и ще стъпваш леко и плавно. Лекото движение на краката зависи от човешката мисъл. Щом мисълта ти е материалистическа, тъй ще стъпваш с краката си, че цялата Земя ще трепери, като ходиш. Туй показва, че човек е свързан повече с центъра на Земята, отколкото с центъра на Слънцето. (68, беседа 32, 5-6)

• През време на своята бременност жената трябва да бъде поставена при най-благоприятни условия: тя трябва да се храни правилно, при добро, хармонично разположение на духа; при това никога да не яде преди изгрев, както и след залез Слънце. Тя трябва да диша дълбоко, да мисли и да чувства право. Понеже в това състояние жената е силно чувствителна и възприемчива, с голямо въображение, ближните ù, както и тя сама, трябва да си създава гледки, занятия и удоволствия най-възвишени. Сутринните й разходки трябва да стават при изгрев, да наблюдава красивите картини на изгряващото Слънце; после да се разхожда в градини, дето цъфтят красиви, благоуханни цветя, дето се развиват хубави плодни дръвчета. Дето Животът расте и се развива, там е неговият смисъл. Чистотата - както физическата, така и духовната, е необходимо условие за бременната жена. Де ще намери по-голяма чистота от тази в Природата? За тази цел тя трябва да посещава чисти извори и реки, водите на които да служат като огледало на нейния живот. Тихите, приятни нощи с небе, осеяно с безброй трептящи звездици, също представят незаменими картини за жената, бъдеща майка. (86, 123-124)

• Във време на бременността си жената е крайно впечатлителна, поради което всичко се отразява върху детето. Като знае това, тя трябва да отбягва срещи с хора, които имат физически или психически недостатъци. (35, 260)

• Майка, която иска да роди добро, разумно и здраво дете, непреривно трябва да държи тази идея у дома си. Каквото дете желае майката, такова ще роди. От майката зависи какви да бъдат децата ù. (61, 128)

• Всички майки, които имат мир в душата си, раждат здрави деца. Онази майка пък, която се е тревожила през всичкото време на своята бременност, било от условията на живота, било от неблагоприятните съчетания в Природата, ражда болни, хилави деца. (111, 27)

• Майчиното мляко е от голямо значение за детето. Когато детето се допира до гърдите на майка си, върху него оказва влияние не само млякото, което поглъща, но и магнетичната сила, която изтича ту от лявата, ту от дясната гръд на майката. Друга жена, ако го храни, не ще произведе същия ефект. От майката излиза сила, която облагородява детето. Когато майката кърми детето си, тя трябва да има най-добро разположение, да не се гневи. (2, 98)

• Първото влияние на човека иде от майката и бащата. Майката влияе на детето си, докато е още в утробата ù, чрез своите мисли, чувства и постъпки. Не по-малко влияние върху развитието на детето оказва храната на бременната жена, както и тази, която дава на детето си след раждането му. От духовния живот на майката зависи какво ще бъде детето. (18, 314)

• Високите върхове са динамични центрове. Те представят резервоар на сили, които ще се използват в бъдеще. Планинските върхове са свързани с центъра на Земята и на Слънцето. Същевременно те са помпи, които изтеглят нечистотиите. Запример, ако сте неразположени и се изкачвате на някой планински връх, неразположението ви ще изчезне и вие ще се върнете освежен, обновен. В долината човек се чувства неразположен, угнетен, напрегнат. Щом се качи на планината, неразположението изчезва. (6, 162)
•Ние отиваме да се порадваме на тази планина, на туй благо на Природата, на тази светлина, на тази прана, на това електричество, на този магнетизъм. Ами че съвременните хора почнаха да страдат от неизлизане на разходки всред Природата. Ние сме осъдени хора, затворници. Мислите ли, че едно здание от 4-5-10 и повече етажа е здравословно? Нашата култура в туй отношение, както сега живеем, не е една от най-добрите култури. Трябва един разумен живот. (31, 158)
•Като влезем в Природата, ако нашата мисъл е концентрирана, ние можем да използваме силите на Природата, те всякога може да се привличат. Тия енергии са във възходяща степен. Разбира се, може да има известни дисонанси, но с тях ще се борите, те са потребни, обаче вие сами не си създавайте известни мъчнотии.
Всички онези от вас, които са слаби, нервни, могат да си носят по една риза за преобличане, та, ако е хубаво времето, да се преоблечете. Защото, ако се остави тази пот да изсъхне на тялото ви, тя се повръща назад през порите и не само че не ще имате полза, но дори вреда ще имате. (68, беседа 27, 4-5)
•Когато ходите по планините, вървете бавно, спокойно, без бързане. На всеки 100 метра спирайте на малка почивка на крак около 30 секунди. Във време на почивка ще придобивате енергия. Колкото по-високо се качвате, по-бавно ще вървите. По този начин ще се приспособите към силите на Природата и ще ги използвате правилно. Иначе те ще ви противодействат. Щом силите на Природата ви противодействат, вие ще харчите енергията си, без да се ползвате от тях. (147, 62)
•Движението по високите планини подобрява състоянието на дихателната система. Едновременно с това се придобиват по-големи възможности за духовен живот. (34, 77)
•Като вървите в гората, дето въздухът е чист, от време на време се спирайте да поемете дълбоко въздух.
Един от методите за усилване на дихателната система е ходене по екскурзии. Ако след всяка екскурзия човек не даде изобилно храна на дробовете си, екскурзията не е достигнала своята цел. (54, 242)
•На екскурзия преди всичко човек трябва да диша правилно и да употребява известно време за размишление. (113)
•Като ходите на екскурзия, избирайте ония места, които са добре огрявани от Слънцето. Това са южните склонове на планината. Когато сядате на Земята, дръжте съзнанието си будно, защото всички болести се дължат на разсеяност на съзнанието. За да не заболява човек, съзнанието му трябва да бъде или съвсем будно, или никак. Забелязано е, че хора, които не мислят, които не се безпокоят, не заболяват. (45, 59)
•Ако се качиш на планината и ожаднееш, не пий каква и да е вода. Спри се на пътя, огледай се и намери най-чистия извор. Наведи се, гребни с ръката си и пий от чистата планинска вода. (93, 212)
•Когато излизате на разходка или екскурзия, избирайте за пиене води, които имат южно изложение, защото изворите на води, поставени в такова положение, са пълни с творческа енергия, те са здравословни. Никога не пийте води, изложени на север, защото енергията им е положителна. (2, 71)
•Трябва да знаете, че дъждът в планината през месец юли е голямо благословение. Такава дъждовна баня се равнява на сто обикновени бани. Всяка капка дъжд през месец юли е пълна с електричество и магнетизъм. (73, 64)
•Има цветя в Природата, на които миризмата е в състояние да ви освободи от някои лоши навици. Достатъчно е да погледнете известни краски на цветята в определени часове на деня, за да стане преустройство на вашия ум. Тези краски действат по магнетически начин, правят човека по-мъдър.
Божието благословение не иде отвън, то е скрито в самата Природа - в камъните, в растенията, в изворите, във въздуха и светлината. Има скъпоценни камъни, силата на които и досега е скрита от хората. Ако носите такъв камък в себе си, ще бъдете здрав и разположен. Има извори в Природата с особени качества, които и учените още не познават. Който пие от тези води, лесно се справя с болестите си. (152, 117-118)
•Там, дето хората садят и отглеждат плодни дървета, по-малко боледуват от ония, които не се занимават с това.
И болен да си, ако обичаш цветята, по-скоро ще оздравееш. Цветята регулират нервната система. Добре е нервният човек да полива червени цветя и да ги мирише. (125, 84)
•И тъй, ако искате да бъдете здрави, с добро разположение на ума и на сърцето, трябва да се занимавате с плодни дървета, с посаждането и отглеждането им. Ако обичате някой плод, посаждайте семето или костилката му. (125, 77)
•Който иска да бъде здрав, да не страда, нека отглежда цветя. Те лекуват, съживяват и подмладяват човека. (18, 106)
•Обичайте растенията и горите, за да се свързвате със силите, които действат в тях. Те са склад на сили, отдето човек може да черпи това, което е нужно за организма му. (134, 344-345)
•Цветовете са храна за хората. Цъфтенето на цветята крие в себе си велика сила както за самите тях, така и за хората. Голямо нещастие е да живее човек в свят без цветя. (149, 332)
•Като метод за правилно развитие, хората трябва да отглеждат цветя, плодове и зеленчуци. Всяко растение, всеки плод, с които човек се занимава, внасят в него свои качества. Запример добре е да отглеждате фикус. Той внася спокойствие и разположение в човека. Фикусът е за учените хора. Ако искате да станете активни, енергични, отглеждайте череши, главно червени череши. Ако искате да усилите вярата си, отглеждайте сини сливи.
В програмата на всички религиозни системи като метод на работа се препоръчва отглеждане на растения. Чрез тях човек се лекува. Като ги обработва, човек познава тяхната магическа сила.
Всеки човек трябва да има в градината си по няколко лехи с чесън, лук, магданоз, които да отглежда грижливо и с любов. (8, 100-101)
•Докосвайте се до всичко, което Бог е създал - до цветята, до плодните дървета. За да бъдете здрави, посадете няколко цветя в саксии или в градината си и ги отглеждайте. Посадете плодни дървета и зеленчуци в градината си, за да ги изучавате и да се ползвате от силите, които се крият в тях. Влезте в съприкосновение и със слънчевите лъчи. (30, 133-134)
•Златото поддържа здравословното състояние на организма. Златото е добър проводник на топлината и на електричеството. Следователно органическото злато в кръвта на човека е проводник на енергиите в Природата.
Човешкият организъм се нуждае от различни елементи, а не само от злато. Златото е носител на жизнени енергии в Природата, а среброто чисти човека от непотребни вещества в организма му,  желязото пък усилва организма. Обаче ако внесе в организма си повече желязо, отколкото трябва, човек започва да огрубява всеки елемент има своето предназначение за човешкия организъм но ако е употребен в определено количество. (54, 33-35)
•Праната е необходима за човешкия организъм От нея зависи здравето на човека. Затова именно се препоръчва на хората. Да излизат сутрин рано, да възприемат по-голямо количество прана. След това те трябва да обработят енергията, която са възприели, да я използват разумно. Не я ли използвате тя ще ви причини пакости. (8, 306)
•В началото на пролетта има повече прана и организмите я приемат повече. През лятото топлината е повече, а не праната. Има известни признаци, по които може да се познае кога има набрана повече прана в Природата. (11,9)
•За да бъде здрав, човек трябва да пази следните правила, краката и ръцете му да бъдат винаги топли; главата - хладна, едва топла, но по никакъв начин гореща. Кожата на тялото трябва да бъде малко мазна. Ако е суха, груба, това показва коравина на чувствата. Изобщо, за да поддържа организма си в здравословно състояние, човек трябва да се изучава, да следи своите мисли и чувства, да е готов всякога да се коригира. (104, 174)
•Едно се иска от човека: да се храни правилно, да диша правилно и да мисли правилно. (82, 113)
•Яж здрава, първокачествена храна. Пий всякога чиста вода. Дишай чист въздух. Това са три правила за физическия свят. Ако ги изпълняваш, всякога ще бъдеш здрав. Като дойдеш до света чувствата и на мисълта, всякога се храни със здрави мисли и чувства. Приемеш ли едно гниещо чувство в сърцето си и една гниеща мисъл в ума си, непременно ще заболееш. (121, 93)
•Всичко зависи от мисълта на човека. Като знае това, човек щеше да излиза зимно време на снега бос и да тича по него от 5 до 20 минути, даже и повече, без да се простуди. Когато мисълта на човека е концентрирана към дадено място, простуда не може да има. Като концентрира мисълта си към краката например, човек привлича умствените си енергии към тях и по този начин се предпазва от простуда. Обаче този опит трябва да се прави само от силни хора, които могат да се концентрират. Като потича известно време по снега, човек трябва да влезе на топло, да изтрие краката си с вълнен парцал, докато се стоплят.
Следователно никога не допускайте мисълта, че може да се простудите. Допуснете ли тази мисъл, вие сте поканили вече болестта на гости. (128, 150-151)
•Когато волята взема участие, вие можете сами да се лекувате. При участие на волята, вие можете да стоите с часове вън на студа с тънки дрехи, без да се простудите. Мислено човек може да си изработи топла, магнетична дреха, с която и в най-големия студ няма да трепери. Без такава дреха, без участието на волята, колкото добре да е облечен, човек пак може да усеща студ и да се простудява. (127, 334-335)
•Като живее на Земята, човек се нуждае от въздух като храна за своя етерен двойник, за астралното си тяло. Въздухът съдържа особена енергия, наречена от индусите прана. Други учени я наричат животворен магнетизъм. Вие сте дошли на планината не само за чист въздух, както мнозина мислят, но сте дошли още и за прана. Вие излизате рано сутрин, за да възприемете особените светлинни лъчи на Слънцето за храна на ума и топлинните му лъчи за храна на сърцето. Дробовете приемат праната от въздуха най- добре сутрин.
Основните правила за хигиената за добро хранене са следните: правилно възприемане на светлината, на топлината, на въздуха и на твърдата храна. (42, 64)
•Първата работа е да отворите порите на тялото си. Порите на тялото се отварят чрез вода, която предизвиква изпотяване. Магическа сила се крие във водата.
Съвременният човек не знае как да пие вода и в какво количество. Всеки организъм се нуждае от известно количество вода, която да се съдържа в самите клетки, да поддържа неговата влага. Изгуби ли влагата си, организмът е изложен на изсушаване. Такива хора са обикновено нервни, сухи, раздразнителни. Без вътрешната влага и външната вода, човек не може да пречисти организма си от външните и вътрешните наслоявания. Останат ли тия утайки в организма ви, те ще станат причина за нежелателни заболявания. Искате ли да не боледувате, дръжте в ума си мисълта за благотворното действие на водата върху организма. Пийте вода съзнателно и не мислете за болести. Дръжте в ума си мисълта за здравето си, за красивото и великото в Живота и от нищо не се страхувайте. (118, 122-123)
•Човек трябва поне два пъти през седмицата да предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода. Ще изпие няколко чаши гореща вода, в която може да изстиска няколко капки лимонов сок. Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. След това нека изпие още половин или една чаша гореща вода. Чистата гореща вода помага за освобождаването на кръвта от натрупаните в нея млечна и пикочна киселина. За да бъде здрав, човек трябва да има абсолютно чиста кръв. Щом човек подобри кръвообращението си, и праната се възприема правилно от организма. (118, 127)
•И тъй, две неща ви препоръчвам: пиене на гореща вода за чистене на тялото и за изпотяване и дълбоко дишане. Използвайте всеки чист въздух и чиста вода. Когато ходите в планината, носете си от там поне един литър чиста вода.
Едно ви съветвам: вземайте мерки, преди да сте заболели. Когато говоря за болести и заболявания, аз имам предвид болезнените състояния. Според мене болести не съществуват, но има болезнени състояния. Тия болезнени състояния предизвикват известно разстройство на някой орган, вследствие на което той заболява. Като знаете това, пазете се от причините, които създават болезнените състояния във вас, за да не се превърнат те в болести. Как може човек да се пази от болезнените състояния? - Като поддържа вътрешна и външна чистота на своя организъм. (118, 128)
•Върху доброто състояние на стомаха на човека голямо влияние оказват порите на кожата. Когато порите са отворени, стомахът действа добре; запушат ли се порите, храносмилането става неправилно. Порите представят канали, през които енергиите на Природата се вливат в човешкия организъм. Когато казваме за някой човек, че е абсолютно здрав, ние подразбираме, че вливането на енергиите на Природата в неговия организъм става правилно. Стане ли сутрин от сън, първата работа на човек е да приведе тялото си в изправно положение, за да могат енергиите на Природата да се вливат в него.
Бъдещото възпитание на децата ще има като първа задача да следи за състоянието на храносмилателната система. Здрава храносмилателна система осигурява и нормална мозъчна система. Щом двете системи са в изправност, и дихателната система действа добре. Това са трите главни системи, които регулират човешките мисли и чувства. Щом те работят добре, мислите и чувствата на човека се изявяват правилно. (7, 139-140)
•Здравословна храна е онази, от която човек дълго време изпитва радост и разположение. Ако след всяко ядене човек изпитва тежест и неразположение, това показва, че храната е нехигиенична. Същото се отнася и до жилището. Само онова жилище е хигиенично, в което човек през целия ден изпитва радост. Друг елемент на хигиената на физическия свят е облеклото. Хигиенично облекло е това, което приляга добре на тялото, направено е от мека материя, приятна на пипане и същевременно е добър проводник на светлината и топлината. С една дума, то е добър проводник на живите сили на Природата. Хигиеничното облекло прави човека радостен и разположен. Той се чувства в него толкова удобно, като че е част от тялото му.
Освен хигиена на физическия живот, има и хигиена на психическия. Тя включва в себе си три елемента: мисъл, чувство и действие. Значи има хигиена на мислите, на чувствата и на постъпките. (7, 247-248)
•Здравословно правило: пази се както от своите лоши мисли, чувства и постъпки, така и от тези на окръжаващите. Не се свързвай с лошите мисли, чувства и постъпки на когото и да било. (87, 172)
•Нечистата почва не може да роди чисти плодове. Като знаете това, бъдете внимателни да правите избор на местата, дето ще се заселвате. В Природата има чисти и нечисти места. Ако човек се засели на нечисто място, може да заболее. (35, 324)
•Съвременната култура трябва да се освободи от употребата на каменните въглища. Затова в бъдеще трябва да се намерят учени хора, за да впрегнат слънчевата енергия. Трябва да си доставяме това гориво от Слънцето. Когато дойдем до това положение да използваме слънчевата енергия, ние ще бъдем такива културни хора, каквито човечеството очаква. (122, 107)
•Всички, които се занимават умствено, имат излишна енергия, която, ако не трансформират чрез физически труд, ще им създаде големи злини. Онези пък, които се занимават с физически труд, често страдат от преумора, която създава други злини. Ние не сме за преумората, не сме и за безделието. Ние сме за малкия труд, но съзнателен. (67, беседа 21, 22, 23, 98)
•Работи, докато ти е приятно. Почувстваш ли най-малкото неразположение в работата си, спри, не продължавай повече. Ако искаш да бъдеш здрав, не свършвай работата си докрай. Във физическите работи трябва да остане поне малка част незавършена. Ако завършиш работата си, ти влизаш в дисхармония с общия план на Природата. (47, 182)

 

eXTReMe Tracker