|
Share

•Всички сте опитали силата на внушението и затова стремете се да си внушавате добри и прави мисли, а не криви и отрицателни. Запример някой от вас започва да кашля; приложете за лекуване на кашлицата следния метод: пребройте колко пъти ще кашляте днес. Например днес сте кашляли 40 пъти; тогава вечерта, като си лягате, кажете си: „Утре аз ще кашлям 30 пъти." Бройте и този ден, да видите колко пъти ще кашляте. Вечерта преди лягане пак си кажете: „Утре ще кашлям само 20 пъти." Така постепенно намалявайте броя на кашлянето, докато стигнете да кашляте само един път през деня. Упражнявайте волята си по този начин и ще видите какви резултати ще придобиете. Днес мнозина вярват в медикаментите, но нямат добри резултати от тях. (117, 61)
•Ако пръстите на ръцете или на краката ви са изстинали, проектирайте мисълта си към тях и пожелайте в пет минути да се стоплят. Ако не успеете изведнъж, повторете опита два-три пъти.  Ако имате температура и не се чувствате добре, не бързайте да викате лекар, но приложете мисълта и волята си в действие. Турете ръката си на главата, изпратете мисълта и желанието в няколко минути да спадне температурата ви. Температурата може да спадне временно и пак да се повтори. Това не трябва да ви плаши. Щом имате най-малки резултати, продължавайте да работите в това направление.
Чрез усилване и възпитаване на волята си човек може да се справи с всички лоши навици, с всички свои недъзи, които е придобил чрез влияние от силни и учени хора. (127, 341-343)
•Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта: „Аз съм здрав" и в скоро време хремата ще ви напусне. Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното: мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта. Разумното, доброто, великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите. Прилагайте добрите и положителните думи и мисли като формули, с които можете да си въздействате. (97, 74-75)
•Ако си парализиран и три месеца наред казваш „Ще стана, ще стана, ще стана", и след три месеца ще станеш. И не може да не станеш, всяка хубава мисъл се реализира. (113)
•Имаш брадавица или някой лишей; българинът ще отиде у някой бакалин, ще открадне бучка сол (защото, като открадне, солта става положителна, положителен става и той) и когато се разсипва Месечината, ще обиколи брадавиците с бучката сол и ще каже: „Както се разсипва Месечината и както се стопява тази бучка сол, тъй и брадавицата да изчезне"; хвърля солта и брадавицата изчезва. Ще си обясните, че солта като един канал е привлякла ония течения в Природата, които поддържат тия брадавици. (68, беседа 20, 18)
•Туберкулозният се лекува мъчно по причина на лошите мисли и чувства, които болният храни в себе си, и на онези, които го атакуват отвън. Добре е туберкулозният да заспи магнетичен сън и в това време да му се внуши, че може да оздравее. (112, 229)
•Щом усетиш тежест в стомаха си, тури ръцете си на корема - дясната върху лявата с палци един срещу друг. Кажи си: „Всичките ми работи са уредени." Изговори тази мисъл без никакво съмнение и раздвояване. Усъмниш ли се, ти сам разваляш формулата. (152, 178)
•Ще ви дам един метод, чрез който да си въздействате при разстройство на черния дроб. Турете дясната си ръка отпред на корема с длан към корема, а лявата - на кръста, пак с длан към тялото, и мислено прекарайте енергиите на Слънцето към центъра на Земята. След 10-15 минути състоянието ви ще се подобри и ще станете весели. (7, 32)
•За да познаете дали вашата воля се е развила, т.е. дали имате воля да приложите една окултна формула, най-добрият опит е следващият: някой път ви заболи коремът, усещате едно въртене вътре, опитайте си волята; турете си лявата ръка отзад на гърба, а дясната - отпред на корема, съсредоточете ума си и произнесете следната формула: „Моля болестта да престане.“ Ако тази формула не помниш, кажи „Болестта е престанала.“
Стомахът те боли; ще повикаш в дадения момент на помощ някой твой приятел, за когото мислиш, че те обича. Ще повикаш неговия дух и ще му кажеш: „Моля ти се приятелю, ела, кажи на болестта да престане." Като дойде той, и болестта ти не престане, ще извикаш втори, трети, до десет души. Ако болестта ти мине, всички са ти приятели, ако не мине, те са ти приятели само на думи. (68, беседа 32, 9-10)
•Щом излезеш вънка, какво трябва да направиш? - Умът ти трябва да бъде буден. Направете опит. Излез от къщи и през цялото време умът ти да е съсредоточен, да обгърне тялото ти и виж дали ще се простудиш. Няма да се простудиш, ще бъдеш и положителен, и отрицателен. Ще превръщаш туй електричество. А може да го превръщаш само като присъства съзнанието ти.
Сега за тази кашлица, която имате, първото правило е: дишайте дълбоко. Дълбоко дишайте и след туй представете си в ума, че всичката ваша артериална кръв върви хармонично по цялото тяло; и венозната - и тя хармонично се връща. Представете си в ума, че всичко върви хармонично, образувайте вътрешна хармония и постепенно ще забележите, че кашлицата ще започне да утихва. (68, беседа 13, 10)

•Човек може да се лекува чрез лекарства, но може и мислено да се лекува. Имате хрема например; какво трябва да направите? Някои препоръчват да седите в топла стая, да правите промивки със солена вода или да изпиете няколко чаши гореща вода, докато се изпотите, и след това да се преоблечете. Но същото може да се направи мислено: седнете спокойно на един стол и започнете мислено да пиете гореща вода. Като изпиете няколко чаши, ако опитът ви е сполучлив, ще се изпотите. След това ще се преоблечете и ще видите, че още на другия ден хремата ви ще мине. Това показва, че мисълта ви е силна. Силната мисъл лекува всички болести.
Кабалистът изяснява научно лекуването чрез мисълта по следния начин. Той казва: "Мисълта е в състояние да измени вибрациите на човешкото тяло". Когато човек заболее, вибрациите на неговото тяло се понижават. С мисълта обаче той може да повиши вибрациите на тялото си и от нисши да ги превърне във висши. Щом постигне това, той вече е излекуван.
В този смисъл хремата се предизвиква от особен род микроби, които попадат в носа, и ако вибрациите на организма са понижени, те намират условия за размножение. Като се размножават, те дразнят слизестата ципа на носа. За да се освободи носът от това дразнене, от чуждите вещества, носните жлези отделят изобилно течност, която ги изхвърля навън. Щом вибрациите на организма се повишат, изхвърлянето на чуждите вещества става лесно и бързо. Чрез мисълта си човек може да усили хремата, да я доведе до най-големия предел на нейното развитие, след което тя започва да намалява, да отслабва. Най-дългият период на хремата е една седмица. Повече от това време тя не трябва да остава. (14, 114-115)
•Една добра мисъл произвежда по-големи резултати от лекарствата и инжекциите на лекарите. Отправете съзнателно и с любов една добра мисъл към някого и вижте какъв резултат ще даде. Мисъл, приложена правилно и на място, всякога лекува. (38, 79)
•Ако отправяте често мисълта си към корените на космите, в продължение на една година вие ще постигнете много нещо: космите ви ще се заздравят и ще пораснат. На какво се дължи оредяването на космите? На вътрешно безпокойство и на отсъствие на влага в организма.
Известно ви е, че растенията, дърветата задържат влагата в почвата. Дърветата са помпи, които извличат влагата към повърхността на земята. Следователно, каквато е ролята на дърветата за почвата, такава е ролята на космите за човешкия организъм. Те регулират влагата в тялото на човека. (47, 114-115)
•Мечката е символ. Тя е акумулатор на известен род енергия в Природата. Тя е същество, пълно със здраве.
Направете следния опит: ако ви тресе или сте духом отпаднали, хванете мислено една голяма мечка и с едната си ръка я дръжте за ухото, а другата прекарайте по гърба ù. Като направите това упражнение, ще почувствате, като че някаква сила е минала от нея във вас. В този случай мечката може да ви помогне. стига у вас да не се яви желание да ù напакостите. Тя е същество на чувствата, много се привързва, но същевременно е и много отмъстителна.
Ако вашата симпатична нервна система е разстроена, с това упражнение вие ще можете донякъде да си въздействате, ще се тонирате. Всеки човек трябва да черпи от природната енергия, която му липсва. Най-първо, от вас трябва да изчезне всякакъв страх. Упражнявайте се, за да надделеете страха. (65, беседа 14, 97-98)
•Щом искаш да станеш рано, хвани палеца на лявата ръка с палеца и показалеца на дясната си ръка и кажи: „Искам да стана утре в 4 ч сутринта." Направи същото и с дясната ръка и кажи същите думи. По този начин ти се свързваш със силите на Разумния свят и ги викаш за свидетели. (82, 79)
•Всяка сутрин, като станете от сън, кажете си: „Аз искам да стана умен." Тази мисъл отива към мозъка и започва да храни клетките. Ако правите това цяла година, в края на годината ще имате малък резултат. (30, 13)
•Направете следния опит: болен сте, изпаднали сте духом, но зимно време е, не можете да излезете вън и да се поразходите. Представете си мислено, че се изкачвате на един планински връх, който познавате, ходили сте друг път, и преживейте цялата екскурзия в себе си живо, като че в този момент пътувате. Изкачете се до върха и пак се върнете. Всеки ден можете да правите по една такава разходка. Туй усилие на вашия ум веднага ще тонира мозъка ви. (65, беседа 14, 85)
•Изобщо изопачените образи остават дълго време в паметта на човека и оттам влияят върху нервната му система. Ето защо тези образи трябва да се заместват с чисти и красиви образи. Това е един от начините за лекуване. (60, 182)
•Как ще се справите със своите отрицателни, мрачни състояния? - Седнете спокойно на едно място 5-10 минути, отпуснете мускулите си, да няма никакво напрежение и започнете да мислите за хубави, красиви неща. Представете си красиви картини, образи, докато придобиете добро разположение на духа. (134, 64)
•Представете си, че сте неразположен, раздразнен, нервен, цяла нощ не може да спите. Концентрирайте мисълта си, съзнанието си към върха на носа и си представете, че носът ви постепенно се разширява. Щом съсредоточите мисълта си към носа, вие ще се упокоите и ще заспите. (39, 257)

10. Други методи на лечение

•Има растения, които лекуват и най-опасните и мъчнолечими болести. Който не ги познава, страда. Затова казваме, че хората страдат поради своето невежество. Изучавайте растенията и техните лечебни свойства. (17, 27)
•Ако някой може да развие в себе си дарбата да познава лечебните свойства на растенията и по този начин да лекува хората, той би станал виден лекар в света. В Природата има много лечебни растения, които, употребени на място, освобождават човека от всякакви болести. (126, 10-11)
•Цветята съдържат лечебна сила в себе си, която трябва да се използва на определено време. Лечебността на цветята не е еднаква всякога - зависи от времето, от месеца, от деня и от часа, в който се берат. (143, 138)
•Дохожда при вас един познат и се оплаква от положението си, казва, че цяла година вече страда от треска. Вие го изслушвате, влизате в положението му и му препоръчвате да пие пелин. Между треската и пелина се създава връзка. Щом треската и пелинът се свържат, човек оздравява. (14, 85)
•Сега ще ви дам едно лекарство и за най-силната кашлица: вземете сухите люспи на десет глави лук и ги сварете във вода. Прецедете водата и в нея турете половин килограм мед, 1-2 лъжички счукан синап, 1-2 лъжички ленено семе. Вземайте по една лъжичка от тази смес по три пъти на ден - сутрин, на обед и вечер. (71, 302)
•За кашлицата вземи троскот, вари го 15 минути и пий водата. После си намажи гърлото със зехтин и вътрешно вземай по малко зехтин. Изпивай сутрин, обед и вечер по една чаша вода от троскот. Тя е хранителна, а от друга страна, действа и лечебно.
•Вземете си равнец, пийте малко и ще ви мине кашлицата. Лятно време събирайте всинца равнец, всеки вкъщи да си има набран равнец - бял и жълт, та който не може да се лекува с волята си, да пие тия треви. После да имате от синята тинтява. Наберете си, те са магнетически растения, които помагат. Наберете си още мащерка, зелени листа от ягоди; и те са лечебни. Наберете си и от дребна лайкучка. Ще си имате цяла аптека от стъкленички. (68 беседа 13, 10-11)
•Като сте дошли на планината, ползвайте се от нейните блага. Запример, ако ви боли стомах, сварете си малко равнец. Против кашлица сварете малко тинтява и пийте от тази вода. Ако някой от вас е простуден, нека се качи два-три пъти на някой връх, да се изпоти добре. След това да изпие 2-3 чаши гореща вода и да се преоблече.
Качвайте се по върховете, да предизвикате дълбоко дишане. Това е особено добре за онези, които страдат от астма, както и за ония, които са предразположени към затлъстяване. Планината крие в себе си всички условия за лекуване и за придобиване на знания. За да не се простудява, човек трябва да пази топлината на тялото си. Между външната температура и температурата на тялото трябва да има равновесие. Не забравяйте следното правило: щом се изпотите, веднага трябва да се преоблечете. Никога не оставяйте потна риза да изсъхне на гърба ви. (54, 378-379)
•Лукът е лековит, когато се яде суров, печен или варен, но не и пражен.
Когато иска да дезинфекцира устата си или да подобри състоянието на стомаха и на гърдите си, човек трябва да яде чесън На болния предписвам чесън, но не и на здравия.
Ако стомахът ти е разстроен, свари ряпа и пий сока и. Щом оздравееш, не я употребявай повече. (90, 91)
•Тези от вас, които кашлят, един цяр ще им дам: ще настържете черна ряпа и от сока и всяка вечер ще изпивате по една кафена чашка. Отлично действа и за стомаха.
Когато имате болки в сливиците, вземайте лют чесън. Това е един добър начин за лекуване на сливиците и добра дезинфекция на гърлото. Чесънът действа отлично и за тези, които страдат от безсъние. (68, беседа 23, 24)
•Вземете си малко чиста пепел от изгорелите клекове, пресейте я добре и си послужете с нея като с цяр. Когато имате някакво неразположение, вземете малко от тази пепел на върха на един нож, изсипете я в чаша гореща вода и като се утаи, изпийте водата. (38, 268)
•Ако цяла година ядеш коприва, косата ти ще почернее. (51, 253)
•При лекуването трябва да знаете закона: щом измените вашите вибрации, и причината на болката веднага ще изчезне. Каквато и да е болка моментално може да я премахнем и моментално може да се яви. (69, беседа 9, 23-24)
•Като заболееш или си неразположен, потърси човек, който те обича, хвани го за двете ръце, погледни го в очите и му благодари за енергията, която си получил от него. Някога можеш да хванеш двете ръце на човека, а някога само лявата или само дясната ръка. (82, 61)
•Обикновено хипнотизаторите на Черната ложа правят паси отгоре надолу. Ученикът трябва да прави движения, т.е. паси настрана, обратно на тия от Черната ложа. Всяко движение, което правите, има свой дълбок смисъл и оказва влияние върху вас.
Когато искате да тонирате ума си, направете мислено едно движение отдолу нагоре, по еволюционен път. Почнете да мислите, първо, за растенията, после за животните, след това за хората и най-после за Бога, за Съществата от Божествения свят. (108, 84-85)
Има хора, които могат да лекуват по магнетичен начин, но в това лекуване има опасност да не би самият магнетизатор с внасяне на положителното в своя пациент да внесе и своя някаква болест. Запример един човек има някаква физическа болест, но при лекуването си по магнетичен начин той изгубва тази болест, а придобива някакво отрицателно качество, става съмнителен, изгубва вярата си в Бога, която по-рано имал. (16, 253-254)
•Има една магнетическа школа, в която болните се лекуват с паси. При туй магнетично лекуване, когато болният почне да се лекува, неговото положение, първо, се влошава, претърпява една ужасна криза и после дохожда едно подобрение; след това - наново втора криза, пак подобрение, пак криза, пак подобрение, докато тези кризи се намаляват, намаляват и като дойде последната криза, болестта ще се върне назад по обратния път. (4, 95-96)
•Дясната ръка е на Мъдростта, тя е създадена за благословение. Лявата ръка е на Любовта, с нея човек помага на слабите и страдащите. Следователно, като поставям ръцете си над някого, чрез тях внасям сила в него. Като простираш ръката си върху човека, ти можеш да отправиш към него всичкото благословение, а можеш да отправиш и всичкото проклятие на света. Чрез ръцете можеш да опиташ всички добрини и всички злини (90, 20)
•Децата, които нямат никаква вяра, се лекуват от родителите им с техния магнетизъм: майката ще лекува дъщеря си, а бащата - сина си. (2, 84)
•Ако в душата на майката проникват Любовта, Мъдростта и Истината като живи идеи, достатъчно е да положи ръката си върху болното дете и то да оздравее. (46. 13)
•Когато децата ви боледуват, добре е да разтривате костта зад ушите. Там е жизненият център. Тези разтривки правят организма еластичен, издръжлив. Разтриването става отгоре надолу. Някога може да разтривате само лявата страна, някога — дясната, а някога - и двете страни. (109, 31)
•Някого го боли главата; турям си двете ръце на слепите му очи и главоболието му минава. Така образувам магнетично поле. Той има натрупана енергия и затова го боли главата. Чрез това магнетично поле му се взема енергията и му минава. (113)
•Ако неразположението ти се дължи на главоболие, прекарай всичките си пръсти над челото си, като започнеш с палеца и свършиш с малкия си пръст. Обаче трябва да знаеш как да прекараш пръстите си над челото, главно над болното място. Силна изпълнителна воля се иска за това. (145, 91)
•Някога задната част на мозъка има по-висока температура, отколкото трябва. Ето защо нужно е да възстановите нормалната температура на мозъка. Това се постига с поставяне ръцете над главата или чрез прекарване пръстите на ръцете през косата от горе до долу, както се решите с гребен. Ако си служите с гребен, зъбците му трябва да бъдат доста гъсти. Обаче разчитайте повече на ръцете си, отколкото на гребен. (145, 201)
•Когато дясната страна на някой човек е положително наелектризирана, той трябва да намери такъв приятел, лявата страна на когото да има противоположно електричество на неговото, за да могат двата рода електричество взаимно да се неутрализират. Единият от тях трябва да постави лявата си ръка върху дясната страна на другия, а той - дясната си ръка върху лявата част на главата на своя приятел и няма да забележат как ще придобият разположение. Това може да се постигне и с хващане на ръцете само. (32, 117)
•Когато поставяте ръката си върху главата на някой човек, вие трябва да знаете вземате ли нещо от него или давате. Ако вземате нещо, трябва да знаете ще ви ползва ли това, което взимате. Ако давате, пак трябва да знаете ще се ползва ли нещо от полученото онзи, който взема. За да се осмисли и добре използва и даването, и вземането, човек трябва да благодари. Енергията, която тече през онзи, който дава, и през този, който взема, е Божествена и за нея се държи сметка. Тя не може и не трябва напразно да се изразходва. Природата е велика инсталация на енергии и държи точна сметка за всичко, което се изразходва. Тя следи още и за резултатите, които се получават при изразходването на тази енергия. (32, 122)
•Постави ръката си върху главата на болния с всичкото си разположение и Любов и виж как ще се отрази на здравето му. Твоята Любов и добро желание към болния ще се превърне в мощна жизнена сила. (27, 117)
•Ако ви боли стомах или корем, турете дясната си ръка на слънчевия възел. Като я подържите известно време, болката ще мине. Ако болката още продължава, турете дясната си ръка на стомаха, а лявата - на кръста. (110, 245-246)
•Ако някой пълен човек страда от коремоболие, нека повика един свой близък познат, слаб, но здрав човек, и го помоли да тури дясната си ръка на слънчевия му възел, да я подържи така 5-10 минути и коремоболието ще изчезне. Пък ако някой сух човек страда от главоболие, нека намери някой пълен здрав човек и го помоли да подържи челото му при слепите очи с едната или с двете си ръце и главоболието ще изчезне. По този начин хората могат взаимно да си помагат. (141, 23)
•Ако искате да работите върху себе си, започнете най-напред със сърцето си - със симпатичната нервна система. Направете следния опит: като станете сутрин от сън, разтрийте с дланта на дясната си ръка мястото под лъжичката. Разтриването трябва да става кръгообразно. След това ще разтривате същото място с лявата си ръка, пак кръгообразно, отгоре надолу. Десет кръга с дясната ръка и десет кръга с лявата ръка. Бъдете съсредоточени. Така ще имате резултат. Ако не получите веднага резултат, не се обезсърчавайте. Следи промените, които стават в тебе, да видиш може ли неразположението ти да се превърне в разположение. Правете опита десет дена наред. Ако ви боли корем, разтривайте пак същото място. Вие ще почувствате известна промяна в мозъчната и симпатичната нервна система. След десет дена ще потопите пръстите си в гореща вода, колкото можете да търпите, но само края на пръстите - първите фаланги. И така с пръстите ще правите същото упражнение. През последните десет дена ще правите същото с ръка, цяла потопена в гореща вода. Ще го правите тридесет дена наред. (136, 161-162)
•Ако се събере повече енергия в дясното полушарие, човек става нервен, не може да си намери място. Ако се събере повече енергия в лявото полушарие, човек става активен. Като видиш нервен, неспокоен човек, тури лявата си ръка върху главата му и той ще се успокои. Правилно е енергията от едното полушарие да тече в другото - да се разпределя равномерно. Лесно се помага на хора, с които си свързан. Твоята енергия минава през тях, прави цял кръг и ги успокоява. Тези хора представят скачени батерии. Живите енергии минават от един човек в друг и се връщат там, отдето са излезли. Така хората се обновяват. (12, 19-20)
•Когато сте силно разгневени, повикайте някой ваш приятел да тури ръката си на задната част на главата ви. Ако вие сте подобни помежду си, ако си хармонирате, той ще възприеме вашето неразположение и равновесието ви ще се възстанови. Ако пък не си хармонирате, неразположението или гневът ви ще се усили. (64, беседа 6, 86)
•Да допуснем сега, че вие сте възбудени, разгневил ви е някой, изгубили сте равновесие. Дигнете ръцете си нагоре и направете следното: бавно издигане двете ръце над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред надолу покрай главата си и после изтръсване (магнетично обливане). Това упражнение да се прави не повече от три пъти на ден. (3, 20)
•Церът против гнева е да намерите някой ваш приятел, който да е отрицателен, пасивен. Помолете го да тури лявата си ръка върху дясната половина на главата ви и ще видите, че след кратко време всичката излишна енергия от вас ще премине в ръката му и ще се облекчите. (39, 140)
•Когато някой е силно възбуден и усеща, че слънчевият му възел е в неизправност, най-естественото движение за него ще бъде да тури дясната си ръка на слънчевия възел под лъжичката с дланта надолу, а лявата си ръка - на кръста с дланта навън. При това положение на ръцете човек усеща успокояване на нервната система. Когато постави ръката си на слънчевия възел по този начин, човек прекарва излишната мозъчна енергия през ръцете си и се успокоява. Дланта на дясната ръка е проводник на отрицателна, примирителна енергия, а горната част на лявата ръка е проводник на положителна, възбудителна енергия. Тези енергии, съединени на едно място, успокояват човека. (37, 62-63)
•Правете опити върху себе си и върху близките си сами да се лекувате. Идете при някой болен, който страда от кашлица, и направете следния опит: турете ръката си върху гърдите му. Ако вашият магнетизъм е силен, болният ще усети приятна топлина. която постепенно ще се увеличава. Ако магнетизмът ви не е силен, болният няма да усети никаква топлина. Изобщо при лекуването силните трябва да помагат на слабите, големите - на малките. (30, 126)
•Какво значение има потопяването на пръстите във водата? От всеки пръст тече известен род енергия, която се мени всеки момент. В този смисъл пръстите представят проводници на енергия. Всяко вдигане на ръцете означава изтичане на енергия Всеки човек е опитал и знае. че от пръстите на човешката ръка изтичат енергии, които той може да използва съзнателно за лекуване. (36, 155)
•Достатъчно е да сложите няколко пъти средния си пръст, добре измит, в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които изтичат от него. Ако изпиете тази вода, разположението ви ще се повдигне. Това са особен род лекарства, които се крият в самия човек. (34, 71)
•Има много методи за лекуване, но понеже не сте готови за тях, ще ги изопачите. Например, ако ви боли носът, хванете го леко с палците от двете страни и го масажирайте. Правете леки масажи на носа си със всичките пръсти, да му предадете част от техния магнетизъм. (82, 186)
•Кръстенето означава магнетизиране. Едно време хората са си служили с кръста за лекуване. Когато някой човек го втресе, като го прекръстят няколко пъти, треската изчезва. (56, беседа 12, 27)
•Преди 20 години ме извикаха в Сливен в едно семейство да помогна на тъщата, която заболяла. Видях болната, след това извиках близките ù и казах: „Някой от вас трябва да даде нещо от себе си, да и се помогне." Зетят беше много магнетичен човек. Казах му, че той може да помогне на баба си. Той се съгласи. Казах му как да тури ръцете си върху главата ù, за да мине част от неговия магнетизъм в нея. Той тури ръцете си над главата ù, подържа ги няколко минути и се дръпна назад. На другия ден бабата беше бодра и разположена, а зетят се чувстваше малко неразположен, краката и ръцете му отмаляха. Казах му да отиде на разходка, да се изпоти добре и след това да направи една топла баня. Той изпълни съветите ми и на другия ден беше пак бодър и весел. (82, 212)
•Искаш да добиеш спокойствие - иди при дърветата. Там дето има живот, има магнетизъм. Има 10-20 метода за добиване на магнетизъм. (113)
•На ония от вас, които са отпаднали физически или душевно, съм казал: ще отидете при някой стар дъб, който не е изгнил, и ще опрете гърба си на него. Така ще постоите 5-10-15 минути, най-много половин час и ще му кажете: "Понеже в тебе има изобилие на Божиите мисли, изобилие на Божиите форми, бъди тъй добър да ми дадеш от твоята енергия". Дъбът ще отнеме част от вашите дисхармонични енергии и вие ще се успокоите, ще се възстановите и ще си отидете зарадван. (111, 95)
•Когато се опирате на дърветата с цел да се лекувате, добре е да стоите от 5-30 минути облегнати с гърба си, а главата ви да бъде малко наклонена. (2, 105)
•Болен си; не търси обикновените начини за лекуване, но обърни се към богатствата на Земята. Има известни области на Земята, които лекуват сами по себе си. Като дойде болният на това място, ще извади магическата си пръчица и веднага ще се излекува. От каквато болест и да страда, той моментално ще се излекува. (140, 188-189)
•Когато стоите на камъни, трябва да стоите около 1-2 часа. Хубави места за лекуване са каменистите, защото, като стоите върху камъните, намагнетизирвате се. Те не трябва да са ръбести, защото през ръбовете им ще изтичат магнитните сили. Камъните са особено лековити през септември. (2, 105)
•Когато се лекува по природен начин, човек трябва да се остави на действието на разумните сили в Природата без никакъв страх и съмнение. Най-малкият страх препятства на тия сили. Щом срещнат известно препятствие, те не могат да свършат работата са (95, 104)
•В суеверията има известна доза истина. Мнозина се смеят на хората, които вярват в уроките, и ги отричат. Казвам: има уроки в света. На какво се дължат те? Аз ще ви обясня на какво се дължат уроките. Запример, като ви погледне някой човек, вие започвате да се чувствате неразположен, заболява ви глава. Мнозина казват, че това се дължи на уроки. Има хора, които, като погледнат някой бивол или някоя крава, те веднага заболяват и умират. Причината за това се дължи на силния поглед, който този човек е отправил към вас или към даденото животно. Силният поглед пък се дължи на електричеството, което излиза от лицето или от очите на този човек. Това електричество се отправя към вас и ако не можете да го асимилирате, то ще произведе у вас известна дисхармония, която ще се отрази върху организма ви. Има баби, които знаят да лекуват урочасали хора по много прост начин. Те вземат едно здраво яйце, чукат го в челото на бивола или на урочасалия човек и той в скоро време се окопитва. Яйцето лекува, като поглъща излишната енергия, която се е натрупала в организма на човека, и по този начин той се освобождава от своето болезнено състояние. Всяка баба не може да лекува. Само тази баба лекува, която е добър проводник на това електричество. Значи нейният организъм трябва да издържа на влиянията, които се отделят от болния. Същото може да се каже и за лекарите. (106, 65-66)
•Ако искате да раздвижите енергиите, които минават през ухото, може да го натиснете отзад. Там има една кост, от която зависи устойчивостта и издръжливостта на човека в живота. Ако си болен, разтривай тази част на ухото. (112, 210)
•Някой човек страда от ревматизъм в краката. Той търси помощта на лекарите, но те не могат да му помогнат. Най-после на помощ му иде пчелата. Като го ужили няколко пъти по краката, ревматизмът му изчезва. Като знаете свойствата на киселината, която отделя пчелата, вие можете съзнателно да се лекувате. (42, 28)
•Когато сте неразположени духом, начертайте 100 отвесни успоредни линии и неразположението ви ще изчезне. Така ще калите и волята си. Успоредните линии са знак на разумност. Когато пазите еднакво разстояние между тях, същевременно вие се нагаждате към разумен живот. (45, 71)
•Когато сте неразположени и не знаете какво да правите, хващайте последователно с дясната си ръка, първо, палеца, после показалеца, средния, безименния и малкия пръст. След това следете какви промени стават у вас. (45, 173)
•За да възстанови здравето си, човек трябва по няколко пъти на ден да тегли пръстите си. Първо, ще хване големия си пръст. Ако не оздравее, ще хване втория. Ако болестта му е сериозна, той трябва да изреди всичките си пръсти на ръцете и на краката. Като тегли пръстите си по няколко пъти на ден, в десетина дни ще оздравее напълно или поне ще подобри състоянието си. (107, 109-110)
•В златото е складиран голям запас от енергия, която се намира в кондензирано състояние. Който разбира законите на алхимията, той може да разтвори, да разреди тази енергия и да използва скритата сила в златото за своя организъм. (20, 118)
•Една от задачите на човека е да приеме жизнената енергия, т.е. праната от Природата и да я използва разумно.
Златото е добър проводник на висша енергия. Няма ли злато в кръвта си, човек не може правилно да приема жизнената енергия от Природата и да се ползва от нея. (145, 225)
•Златото причинява радост на човека. То може да лекува главно нервни хора, неврастеници. Турете една златна монета в чиста вода да стои няколко часа. Микроскопически частици от златото ще се разтворят във водата и тя ще стане лековита. Златото регулира нервната система. Достатъчно е да погледнеш една златна монета, за да се успокоиш. Ето защо носенето на златни украшения не е без значение. (12, 299-300)
•Когато се лекувате, турете една златна монета във вода да стои известно време и след това пийте от нея по една чаена лъжичка на ден. Помнете: вярата лекува. Дайте на болния чиста вода да пие с лъжичка и вижте какъв резултат ще има. Колкото по-силна е вярата му, толкова по-скоро ще оздравее. (17, 32)
•Като знаете свойствата на златото, вие можете да се лекувате с него по хомеопатичен начин. Вземете един грам чисто самородно злато, турете го в 10 грама вода и я оставете да стои няколко дни на слънце. Щом сте неразположени или затруднени, вземете 10 капки от тази вода и неразположението ви ще мине. (74, 253)
•Като добри проводници на топлината и електричеството, златото и среброто могат да се използват като лечебни средства. (74, 20)
•Здравето има отношение към Слънцето, носител на Живота. Понеже и златото е проводник на Живота, затова здравето на човека се определя от количеството на органическото злато в неговата кръв. Здравият има достатъчно количество злато в кръвта си. Започне ли да боледува, златото намалява в организма. (17, 32)
•Скъпоценните камъни и благородните метали оказват добро влияние върху здравето на човека. Най-добро влияние оказва златото, понеже носи в себе си магнетическа сила. (110, 227-228)
•Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази светлина всеки може да се лекува. Затова добре е човек да носи златни пръстени със скъпоценни камъни. Не всички камъни действат благотворно върху човешкия организъм и не всеки скъпоценен камък действа лечебно върху всички хора. Има такива камъни, на които трептенията не се съгласуват с трептенията на организма на даден човек, поради което се произвежда дисхармония. (142, 119)
•Скъпоценният камък носи в себе си специфичен живот. Тази е причината, дето той има особено лечебно действие. Ако носиш в себе си благородни метали и скъпоценни камъни и можеш да се свържеш с техните енергии, ти лесно ще се лекуваш. Те лекуват всички болести. (40, 128)
•Ако костната ви система е слаба, изучавайте съзнателно скъпоценните камъни, възприемайте чрез ума си техните краски и ги отправяйте към костите си. (134, 334)
•Диамантът е твърд, добре пречупва слънчевите лъчи и е способен да лекува, т.е. има лечебни свойства. Скъпоценните камъни изобщо имат лечебна сила в себе си, вследствие на което хората още от най-стари времена са ги носили като украшения. (19, 32)
•Наскоро идва при мене един наш брат, инвалид от войната, да се посъветва нещо, търси начин как да лекува крака си, който го заболял при изпълнение на службата му. Кракът го заболява сериозно, набъбва, появява се оток. Туря компреси, лекува се, но никаква полза. Отива при лекар, показва му крака си и той казва: „Някъде дълбоко вътре има инфекция, затова трябва кракът да се разреже, та да изтече навън всичката нечиста материя.“ Казвам: "Ще вземеш мляко, ще го свариш и после ще го пресечеш с лимон. Ще вземеш пресеченото мляко и от него ще направиш компрес. Няколко такива компреса ще подобрят положението ти." И наистина той направи 2-3 такива компреса и положението му се напълно подобри. Кракът набъбна на едно място, дето е нечистата материя, отвори се една малка дупка, отдето изтече всичко нечисто. Температурата му спадна, мястото се пречисти и след няколко дни раната започна да заздравява. (48, „Давам власт“,  24)
•Заболи ви гърлото, простинали сте; веднага си турете един млечен компрес или компрес от маслини. Аз ще ви препоръчам друг един лек: ще вземете квас, ще направите тархана, ще турите изобилно черен пипер тъй, че да ви текат сълзите. Като ядете тарханата, този черен пипер ще образува едно голямо сгорещяване. Той е едно хубаво лекарство, антисептично. И тъй ще знаете:.или млечен компрес, или компрес от маслини и тархана най-после. Тарханата ще я ядете топла. В употребата на всички лекарства умът трябва да играе важна роля. Щом направите тархана, ще мислите за нея, че действа добре. (68, беседа 25, 11)
•Мнозина страдат от главоболие, от очеболие и се лекуват със студени компреси. Аз препоръчвам топли компреси вместо студени. Когато страдате от главоболие или очеболие, турете на слепите си очи квас, прясно приготвен. Мястото намажете с малко зехтин и отгоре турете кваса. Дръжте го на слепите очи 10-14 часа. Това можете да правите от 3 до 5 пъти седмично според степента на болката. Квасът действа магнетично, затова го препоръчвам не само при обикновено главоболие, но и при менингит. Когато някое дете заболее от менингит, обръснете добре главата му, пригответе пресен квас и го поставете на горната част на главата и на слепите очи. Като турите няколко пъти наред квас на главата, детето ще оздравее.
Квасът, млечният компрес са добри специалитети, които трябва да се предпочитат пред студените компреси. (45, 113-114)
•Защо трябва да масажирате носа си? Понеже носът е един връх на човешкото лице, на който понякога се събира излишно количество електричество и магнетизъм, които го подпушват.
Когато излишните енергии се събират в мозъка, артериалната и венозната система се подпушват, много венозна кръв се събира в слепоочната област и пулсът започва да бие усилено. Когато имате такова подпушване, ще вземете малко квас и от вечерта ще го наложите на слепите си очи. На сутринта ще бъдете в нормално състояние - подпушването се е трансформирало. (141, 22)
•И лукът има своя цена. Изучавайте свойствата му и той ще ви помогне. Може да лекувате с него. Ако някой се оплаква от болка в крака или в ръката, наложете болното място с печен лук и малко масло. Лукът смекчава болката и отнема температурата. (7, 198-199)
•Представете си, че краката на някого се схванат от ревматизъм и не може да върви. Вземи 7 глави червен лук, нарежи ги и ги счукай ситно. Тури в тях 25 г сол. Тури този лук на стъпалата на краката си и го дръж 10-12 часа. През това време ще усетиш малко сърбеж на краката. Сутринта ще махнеш лука и ще усетиш микроскопическо подобрение на краката си. След това ще направиш още два такива компреса и ще можеш да се движиш. (24, 76)
•Заболи те нещо пръста, започва да бере. Природата казва: „Сдъвчи една смокиня, обвий хубаво с нея пръста си и ще ти мине. Или свари няколко смокини във вода, направи лапа от тях и я тури на пръста си". Добро лечебно средство е смокинята. (69, беседа 10, 24-25)
•Някой падне на земята и счупи крака си или се удари някъде силно; за да мине болката му, той започва леко да се разтрива по гръбначния стълб или на друго място. Ако всеки ден някой ви разтрива по гръбначния стълб, всяка болка, която имате, ще мине. Това показва, че известни места на организма съдържат в себе си скрита жизнена енергия, която лекува болните места. Щом се предизвика деятелността на тази енергия, моментално тя се проявява и оказва своето влияние. (147, 44-45)
•Болният се стреми към здравия. Защо? За да почерпи от него сила. Следователно здравият дава нещо от себе си на болния и болният предава нещо на здравия. Между тях става обмяна, която може да се изчисли. Най-слабите изтичания от човешкия организъм могат да се изчислят. Колкото по-близък ни е болният и колкото по-голяма е любовта ви към него, толкова повече черпи той от вас.
Обмяна става и между здрави хора. В бъдеще, когато математиката се приложи и в психичния живот на хората, ще видите какви сили изтичат от човека и ще разберете причината на заболяванията. Тогава съзнателно ще се предпазвате от всичко онова, което разстройва организма ви. Днес малцина разбират какво значи общение с хармонични хора. Ако дружите с хора, които поддържат отрицателни мисли и чувства в себе си, вие се свързвате с тях и носите последствията на техните отрицателни сили. (129, 269-270)
•Ако е разстроена стомашната система на човека, ще се лекува чрез храната. Ако е разстроена дихателната му система, ще се лекува чрез Светлината, Топлината, електричеството и магнетизма. И най-после, ако е разстроена мозъчната му система, той ще се лекува чрез мисълта и чувствата. Искате ли да лекувате мозъка си, вие не трябва да допущате в себе си никаква отрицателна мисъл. (16, 192)


eXTReMe Tracker