|

Петър Дънов

Share

3. Лечение с вода
•Голяма част от тялото на човека е вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма им. Влагата, водата е причина за топлината на организма. Отсъствието на вода охлажда организма. Многото вода пък го сгорещява.

продължава>

Share

•С какво трябва да се храни човек? Защо човек трябва да яде месна храна или защо трябва да яде вегетарианска храна? - Това се основава на закона, че клетките на месото са много индивидуализирани, много егоистични.

продължава>

Share

•От какво произтича главоболието? От ядене на мъчносмилаема храна, която оставя излишъци в стомаха. Тогава пречистването на стомаха не става правилно, вследствие на което се явява главоболие, а стомахът и устата започват да миришат. (111, 441-442)

продължава>

Share

•Много от болезнените състояния и неразположения на човека се дължат на свиването на капилярните съдове. Свиването и разширяването на капилярните съдове става под влиянието на електричеството и магнетизма.

продължава>

Share

ІІ. БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ
•Няма по-радостно нещо от това, да бъдеш здрав. (92, 300)
•Здрав е онзи, на когото умът, сърцето и волята са в пълна хармония. Да бъдеш здрав, това значи да си в пълна хармония с Първата Причина на нещата, с ближния си и със себе си. (12, 81-82)

продължава>

eXTReMe Tracker