|

Петър Дънов

Share

•Често хората се повреждат от баните, понеже не знаят как да ги използват. Запример някой прави една топла баня, а след това отиде на студен душ. Тези резки промени върху тялото не са за обикновения човек. Който не е кален, той трябва да прави топли бани, като оставя енергиите на топлината да действат върху организма.

продължава>

Share

•Когато се лекува, човек от нищо не трябва да се страхува. Човек със силна мисъл може да влезе при болни от чума, от холера и да излезе здрав и читав. От страх човек може да заболее без никакви бацили. (45, 119-120)

продължава>

Share

•Всички сте опитали силата на внушението и затова стремете се да си внушавате добри и прави мисли, а не криви и отрицателни. Запример някой от вас започва да кашля; приложете за лекуване на кашлицата следния метод: пребройте колко пъти ще кашляте днес.

продължава>

Share

•Когато поставяте ръцете си напред с дланите навън, това движение влияе върху лицето ви, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на лицето и главата. Дланта на ръката е отрицателна, а горната ù част - положителна.

продължава>

Share

•Светлината, която иде от Слънцето, докато достигне до нас, минава през четири плоскости от различна материя, дето претърпява различни пречупвания. И в нашия организъм става същото: слънчевата светлина преминава през четири плоскости, дето претърпява различни степени на пречупване.

продължава>

eXTReMe Tracker