|

Петър Дънов

Share

ЛИНИЯТА НА УМА

Линията на ума в ръката показва, че тя е по-млада от линията на сърцето, няма много разклонения. 91-244
Дойдоха нови хора, интелигентни, умни, които създадоха линията на ума. 15-48
Изучавайте линията на ума си, да знаете колко е дълга, разклонена или права и колко е дълбока.

продължава>

Share

Чрез него човек се произнася за справедливите и несправедливи неща в живота. 86-64
Средният пръст представлява ония водители, които се занимават с Божествената Правда. 41.35-6

продължава>

Share

Като изправите трите си пръста, след палеца, се образува една дъга,която показва степента на вашето развитие. 41.35-14
Направете следния опит: насочете двата си показалеца един срещу друг, без да се допират, и концентрирайте мисълта си към тях. След известно време ще видите, че от това място излиза светлинка.

продължава>

Share

Някои хора имат обичай да турят ръцете си в джобовете. Това показва, че материалната страна е силно застъпена у тях. 46-86
Някой държи ръцете си отзад, подразбира се вързан човек. Не е добре и отпред да се държат ръцете. В джобовете да се държат, пак не е добре. 36-49

продължава>

Share

ДВОЙНИКЪТ НА РЪЦЕТЕ

Ако разгледате ръката на човека като ясновидец, около нея ще забележите една светла, подвижна ръка, която представя двойник на физическата. Докато двойникът на човешката ръка действа правилно, и физическата ръка е нормална.

продължава>

eXTReMe Tracker