|

Петър Димков

Share

Ниско кръвно налягане (хипотония)

Когато кръвното налягане е по-ниско от нормалното (за мъже под 105 мм, а за жени под 100 мм), казваме, че има ниско кръвно налягане (хипотония).

продължава>

Share

Възпаление на артериите (артериит)

Артериитите биват остри инфекциозни (алергични) и хронични.

Причини.
Боледуване от шарка (сипаница), остър ставен ревматизъм,родилна треска и други.

Признаци.
Повредите засягат предимно вътрешната страна на артериите, която се втвърдява постепенно. Началото на болестта започва бавно с появата на болки в областта на възпалената артерия.

продължава>

Share

Порок на сърцето

С порок на сърцето се означават онези заболявания, при които са увредени сърдечните клапи и с това се предизвиква разстройство на кръвообращението.
Различават се два основни вида заболявания: непълно отваряне на клапите стеснение на отвърстието между предсърдието и камерата или камерата и отводящия съд, или непълно затваряне на клапите недостатъчност на клапите.

продължава>

Share

Общи упътвания

Сърцето е мускулен орган, разположен в гръдния кош повече вляво. Свързано е с големите кръвоносни съдове. То се свива ритмично и непрекъснато около 70-80 пъти в минута, при което поддържа кръвообращението в организма.

продължава>

Share

Под кръвотечение се разбира изтичане на кръв от кръвоносни съдове. В зависимост от кръвотечащия съд то може да бъде артериално- от артериален съд, венозно - от венозен съд, и капилярно - от най-малките кръвоносни съдове, капилярите.

продължава>

eXTReMe Tracker