|

Петър Димков

Share

ПЕТЪК         
УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3.  Първа молитва за идването на Царството Божие на земята (43)

4.  Втора молитва за идването на Царството Божие на земята (44)

5. Молитва за духовна светлина

Аз и ние да бъдем членове на това Царство Божие на земята, да ни даде Господ Исус Христос изобилна светлина да разберем Божиите пътища на Мъдростта, Истината и живота вечен, за да се премахнат всички недоразумения между нас, братята и сестрите от духовната верига и кръжоците в България. (50)
Амин

продължава>

Share

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
Някои считат, че човек не трябва да се моли. Трябва да се моли, понеже чрез молитвата изучава Божествения език. Ако не се молиш, ще останеш невежа в Божествения свят, няма да бъдеш свързан с него. Решаваш да се молиш, почешеш се по врата, казваш: „Не съм разположен". Разположен, неразположен, трябва да се молиш, нищо повече! Може да имаш сто неразположения, няма да чакаш да дойде разположението. То може да дойде след десет години. Тогава защо ще чакаш? Това е неразбиране, заблуждение.

продължава>

eXTReMe Tracker